Affinity-Wholessale-landing

Priority Pass


Nordea

Hyvä Nordea Mastercard -kortinhaltija! Tervetuloa rekisteröitymään Priority Pass -jäseneksi luomalla henkilökohtaiset tunnuksesi Priority Pass -palveluun. Klikkaa Submit ja aloita rekisteröinti syöttämällä Mastercard-korttisi credit-ominaisuuden numero Payment Card Number -kenttään. Annettuasi rekisteröinnissä kysytyt kortti- ja laskutustiedot, vahvista Priority Pass -jäsenyytesi Nordea ID -sovelluksella tai -laitteella. Varmista, että olet sallinut Mastercard-korttisi internet-käytön ennen rekisteröintiä.

Bästa innehavare av Nordea Mastercard! Registrera dig som Priority Pass-medlem genom att skapa dina personliga koder i tjänsten Priority Pass. Klicka på Submit och börja registreringen med att ange numret på kreditfunktionen i ditt Mastercard-kort i fältet Payment Card Number. Efter att du har angett de kort- och faktureringsuppgifter som registreringen kräver, ska du bekräfta ditt Priority Pass-medlemskap med Nordea ID-appen eller Nordea ID-dosan. Försäkra dig om att du har tillåtit internetanvändning av ditt Mastercard-kort före registreringen.

Dear Nordea Mastercard holder, Activate your Priority Pass membership by creating personal login credentials for the Priority Pass service. Click ‘Submit’ and begin by entering the number of your Mastercard’s credit facility into the Payment Card Number field. Once you have provided all the requested card and invoicing details, confirm your Priority Pass membership with your Nordea ID app or Nordea ID device. Make sure that you have enabled online payments with your Mastercard before you activate your membership.