afiş-bulutlar

Kullanım Koşulları

1) WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜMLERİ

Bu sayfa (sayfada atıfta bulunulan belgelerle birlikte) bir konuk veya kayıtlı kullanıcı olarak size web sitemizi www.prioritypass.com (sitemiz) kullanma hükümlerini anlatmaktadır. Lütfen siteyi kullanmadan önce bu kullanım hükümlerini dikkatle okuyun. Bu siteyi kullanmak suretiyle, bu kullanım hükümlerini kabul ettiğinizi ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz. Bu kullanım hükümlerini kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamamızı kullanmaktan kaçının.

Bu web sitesine erişerek, şunları kabul edersiniz:

a) içeriğine yalnızca kendi özel kullanımınız için erişeceğinizi.
b) bu web sitesini kullanmanızla ilgili bütün yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uyacağınızı.
c) bu web sitesiyle ilgili size vereceğimiz bütün makul talimatlara uyacağınızı.
d) bu web sitesini (finansal hizmetler, kara para aklama veya terörle mücadeleyi düzenleyen düzenlemeler veya mevzuat dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) herhangi bir düzenleme veya mevzuata aykırı bir bilgi veya veri dağıtmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

Bu web sitesini kullanmanıza ilişkili tüm telekomünikasyon ücretlerinden sorumlusunuz.

2) HAKKIMIZDA BİLGİLER

www.prioritypass.com, Priority Pass Ltd (“Biz”) tarafından işletilen bir sitedir.  İngiltere ve Galler’de 2728518 şirket sicil numarasıyla kayıtlıyız ve kayıtlı ofisimiz 3 More London Riverside, Londra, SE1 2AQ, Birleşik Krallık adresinde bulunmaktadır. 

3) SİTEMİZE ERİŞİM

Sitemize erişime geçici olarak izin verilmektedir ve sitemizde sağladığımız hizmeti bildirimde bulunmadan geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutuyoruz (aşağıya bakınız). Sitemizin herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda ve herhangi bir süreyle kullanılamaması durumunda sorumlu olmayacağız.

Zaman zaman, sitemizin bazı kısımlarına veya tüm sitemize erişimi kısıtlayabiliriz.

Tercih etmeniz durumunda size güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı kimlik kodu, parola ve diğer bilgiler verilmektedir; bu bilgileri gizli tutmalı ve herhangi bir üçüncü tarafa açıklamamalısınız. Bu kullanım hükümlerinin herhangi birisine uymadığınız kanısına varırsak ister sizin tarafınızdan seçilmiş, ister bizim tarafımızdan tahsis edilmiş olsun herhangi bir kullanıcı kimlik kodunu veya parolasını devre dışı bırakma hakkımız vardır.

Sitemize erişim sağlamak için gereken tüm düzenlemeleri yapma sorumluluğunuz vardır.  Bundan başka, sitemize sizin internet bağlantınızla erişen herkesin bu hükümlerden haberdar olmasını ve bunlara uygun davranmasını sağlama sorumluluğunuz da bulunmaktadır.

4) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Biz (veya tedarikçilerimiz veya materyallerini bu web sitesinde çoğaltmamıza izin veren üçüncü taraflar) web sitesi ve web sitesi üzerinde yayınlanan tüm materyallerdeki tüm fikri mülkiyet haklarına ve lisansına sahibiz.  Bu çalışmalar dünya çapında telif hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır.  Tüm bu haklar saklıdır.

Kişisel başvuru amacıyla sitemizden herhangi bir sayfanın tek nüsha kopyasını çıkarabilir ve belli bölümlerini alabilirsiniz ve kuruluşunuzda bulunan başkalarının dikkatini sitemizde paylaşılan materyale çekebilirsiniz.

Herhangi bir surette yazdırmış veya indirmiş olduğunuz bir malzemeye ait kâğıt bazlı veya dijital nüshaları değiştirmemelisiniz ve herhangi bir çizim, fotoğraf, video veya sesli sekans veya herhangi bir grafik çalışmayı eşlik eden metinden ayrı olarak kullanmamalısınız.

Sitemizdeki materyalin yazarları olarak bizim (ve belirtilmiş olan katkıda bulunanlardan herhangi birisinin) statüsü her zaman beyan edilmelidir.

Bizden veya lisans sahiplerimizden (herhangi bir ilgili lisans ücretini ödemeniz dahil olmak üzere) bu yönde bir lisans temin etmeden sitemizdeki materyallerin herhangi bir kısmını ticari amaçlarla kullanmamalısınız.

Bu kullanım hükümlerine aykırı olarak sitemizin herhangi bir kısmını yazdırmanız, kopyalamanız veya bölümler almanız durumunda sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Materyallere ilişkin çıkardığınız tüm kopyaları tercih bize ait olmak üzere iade etmeli veya imha etmelisiniz.

5) SİZİN SAĞLADIĞINIZ MALZEME

Bu web sitesine gönderdiğiniz veya yüklediğiniz (e-posta, metin, grafik dosyaları, sabit veya hareketli görüntüler veya web sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir ankete verdiğiniz yanıtlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm materyallerin (Materyalleriniz) yasal, ahlaka uygun ve hakiki olmasını, tüm yasa ve düzenlemelere uymasını ve bizim veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesini, karalayıcı, güvenilmez veya yanıltıcı olmamasını veya başka türlü itiraz edilebilir olmamasını ve yazılım hatası, solucan veya virüs içermemesini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

Materyallerinizden münhasıran siz sorumlusunuz. Materyalinizin herhangi bir bölümünün bizim açımızdan üçüncü bir tarafça tazminat talebi veya şikâyet riski doğurduğu kanısına varırsak Platform'un tümüne ya da bir kısmına erişiminizi engelleyebilir ve Materyalinizin tamamını ya da bir kısmını kaldırabiliriz. Bu bakımdan tüm makul yardımı sağlamalısınız.

Bu web sitesinin reklâm yapmak veya bu web sitesinin diğer kullanıcılarına herhangi bir mal veya hizmet satmak için kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Üçüncü bir tarafla ilgili herhangi bir bilgi veya kişisel veriyi yayınlamayacağınızı kabul ediyorsunuz.

6) PAYLAŞILAN BİLGİLERE BEL BAĞLANMASI

Sitemizde paylaşılan yorumlar ve diğer materyallerin bel bağlanılması gereken öneri düzeyine varması amaçlanmamaktadır.  Dolayısıyla da sitemizi ziyaret eden herhangi bir kişi veya içeriklerinden herhangi birisinden haberdar olabilecek herhangi bir kişinin söz konusu malzemelere bel bağlamasından kaynaklanan tüm sorumluluk ve yükümlülüğü reddediyoruz.

7) SİTEMİZ DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR

Sitemizi düzenli olarak güncellemeyi amaçlıyoruz ve içeriği herhangi bir zaman değiştirebiliriz. Gerekli olursa sitemize erişimi askıya alabilir veya süresiz olarak kapatabiliriz. Sitemizde bulunan herhangi bir malzemenin herhangi bir verili zamanda süresi geçmiş olabilir ve bu malzemeyi güncelleme konusunda hiçbir yükümlülüğümüz yoktur.

8) BİZİM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

Bu web sitesinin beklentilerinize uygun olarak çalışacağı veya kesintisiz veya hatasız olacağını garanti edemeyiz. Bu web sitesini güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ancak bunu zaman zaman gerçekleştirebiliriz ve bu web sitesini herhangi bir zaman değiştirme, erişimi kısıtlama veya kapatma hakkını saklı tutuyoruz.

Bu web sitesinden, başkaları tarafından işletilen web sitelerine erişim sağlayabilirsiniz. Bu diğer siteleri tavsiye etmemekte ve içerikleri ile ilgili veya bu web sitelerinde bulunan belgeleri veya başka bilgileri kullanmanızdan kaynaklanan kayıp veya zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan kayıp veya zararlarınız ile ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu bağlantıları denetlemiyor ya da düzenlemiyoruz. Üçüncü taraf telif hakkı bildirimleri, yasal bildirimler veya kullanım hükümlerine uygun davrandığınızdan emin olmak için öğeleri indirmeden veya yazdırmadan önce lütfen her bir sitedeki tüm telif hakkı ve yasal bildirimleri okuyun.

Sitemizde gösterilen malzeme, doğruluğuna ilişkin herhangi bir garanti, koşul veya taahhüt olmaksızın sağlanmaktadır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, biz, şirketler grubumuzun diğer üyeleri ve bize bağlı bütün üçüncü taraflar aşağıdakileri açıkça reddetmektedir:

a) Bütün koşullar, garantiler ve tüzük, teamül veya hakkaniyetle ima edilebilecek diğer şartlar.
b) Sitemiz ile bağlantılı ya da sitemizin, ona bağlı sitelerin ve buralarda yayınlanan materyallerin kullanımı, kullanılmaması ya da kullanmanın sonuçlarıyla bağlantılı olarak herhangi bir kullanıcının doğrudan veya dolaylı kaybı veya zararı ile ilgili:
c) gelir veya kazanç kaybı;
d) iş kaybı;
e) kâr veya sözleşme kaybı;
f) beklenen tasarrufların kaybı;
g) veri kaybı;
h) şerefiye kaybı;
i) boşa harcanan yönetim veya ofis zamanı ve
j) başka herhangi bir türde kayıp veya zarar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan, öngörülebilir dahi olsa (ihmal dahil) haksız fiil, sözleşmenin ihlali veya başka bir nedenden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük, ancak bu koşul maddi mallarınızın uğradığı kayıp veya zararlar için yapılan tazminat taleplerini ya da yukarıda belirlenen kategorilerden biriyle hariç tutulmayan başka doğrudan finansal zarar taleplerini engellemeyecektir.

Kuşkuya yer bırakmamak için şunu belirtmek isteriz ki bu web sitesine, içeriklerine veya Malzemenize erişim sağlamanız veya kullanmanızla bağlantılı olarak herhangi bir virüs, kusur veya arızaya bağlı olarak herhangi bir ekipman veya yazılımınızda meydana gelecek hasar veya kayıplardan sorumlu değiliz.

Bu, bizim ihmal nedeniyle ölüm veya kişisel yaralanma konusundaki sorumluluğumuzu, yalan beyan veya temel bir konuda yanlış beyana ilişkin sorumluluğumuzu ve geçerli yasalar uyarınca hariç tutulamayacak veya sınırlandırılamayacak başka herhangi bir sorumluluğumuzu etkilememektedir.

9) HAKKINIZDAKİ VE WEB SİTEMİZE YAPTIĞINIZ ZİYARETLER HAKKINDAKİ BİLGİLER

Hakkınızdaki bilgileri Gizlilik Bildirimimize göre işleme alıyoruz. Sitemizi kullanarak bu işlemlere onay vermiş oluyorsunuz ve sağladığınız tüm verilerin doğru olduğunu taahhüt ediyorsunuz. 

10) VİRÜSLER, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI VEYA DİĞER SUÇLAR

Sitemizi kasıtlı olarak virüs, truva atı, solucan, yazılım bombası veya kötü niyetli ve teknolojik olarak zararlı diğer materyali bulaştırarak kötüye kullanmamalısınız. Sitemize, sitemizin barındırıldığı sunucuya ve sitemizle bağlantılı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim sağlama girişiminde bulunmamalısınız. Sitemize hizmeti engelleme saldırısı veya dağıtık hizmet aksatma saldırısında bulunmamalısınız.

Bu hükmü ihlal etmeniz durumunda 1990 seneli Bilgisayar Kötüye Kullanım Yassı uyarınca bir suç işlemiş olursunuz. Bu tür ihlalleri ilgili kolluk yetkililerine bildiririz ve kimliğinizi onlara açıklayarak onlarla iş birliği yaparız. Bu tür bir ihlal durumunda sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Dağıtık hizmet aksatma saldırısı, virüsler veya sitemizi kullanımınıza veya Platformda paylaşılan herhangi bir materyali veya sitemiz ile bağlantılı herhangi bir uygulama veya web sitesini indirmenize bağlı olarak bilgisayar ekipmanınız, bilgisayar programlarınız, verileriniz veya diğer kişisel materyalinize bulaşabilecek diğer teknolojik olarak zararlı materyalden kaynaklanan kayıp ve hasardan sorumlu değiliz.

11) SİTEMİZE VERİLEN BAĞLANTILAR

Bunu adil ve yasal bir biçimde yapmanız ve itibarımızı zedelememeniz veya itibarımızdan yararlanmamanız kaydıyla ana sayfamıza bağlantı verebilirsiniz ancak herhangi bir surette tarafımızca olmadığı halde ilişkilenme, onay veya tasdik verildiğini düşündürecek bir biçimde bir bağlantı oluşturmamalısınız.

Size ait olmayan herhangi bir web sitesinden bir bağlantı oluşturmamalısınız.

Sitemiz başka herhangi bir sitede çerçeve içinde açılmamalıdır. Bildirimde bulunmaksızın bağlantı iznini geri çekme hakkını saklı tutmaktayız. Sitemizdeki herhangi bir materyali yukarıda belirtilenin dışında kullanmak isterseniz, lütfen talebinizi The Collinson Group Ltd, 3 More London Riverside, Londra, SE1 2AQ, Birleşik Krallık’taki Group General Counsel birimine iletin.

12) SİTEMİZDE VERİLEN BAĞLANTILAR

Sitemizde üçüncü taraflarca sağlanan başka web sitesi veya kaynaklara verilen bağlantılar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.  Bu siteler veya kaynaklar üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bunlardan veya bunların kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp veya hasara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

13) ÇEREZLER

Çerez Bildirimimizi okumak için lütfen buraya tıklayın.

14) YARGI YETKİ ALANI VE GEÇERLİ HUKUK

Sitemize yapılan bir ziyaretten kaynaklanan veya bununla ilgili olan herhangi bir iddia konusunda İngiliz mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisi bulunmaktadır. Bu kullanım hükümleri ve bunlardan veya bunların konusundan veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ihtilaf veya iddialar (sözleşme harici ihtilaf ve iddialar dâhil olmak üzere) İngiltere ve Galler hukukuna uygun olarak yönetilecek ve yorumlanacaktır.

15) GENEL HÜKÜMLER

Bu Kullanım Koşullarının bir maddesi veya başka bir yasal bildirimin bir bölümü herhangi bir yargı alanında yasa dışı, geçersiz ya da uygulanamaz hale gelirse:

a) söz konusu yargı yetki alanında bu Kullanım Koşullarının başka herhangi bir hükmünün veya herhangi bir yasal bildirimin başka bir bölümünün yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği veya b) diğer yargı yetki alanlarında bu Kullanım Koşullarının söz konusu hükmünün veya herhangi bir başka hükmünün veya herhangi bir yasal bildirimin başka bir bölümünün yasallığı, geçerliliği veya uygulanabilirliği.

Bu Kullanım Koşullarında yer verilen hiçbir husus, sizinle bizim aramızda bir ortaklık teşkil edecek şekilde yorumlanmayacak veya sizin veya bizim herhangi bir amaçla diğerinin temsilciliğini üstlendiği anlamına gelmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarına taraf olmayan bir kişi 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca hükümlerden herhangi birisini uygulayamaz.

Sizin veya bizim bu Kullanım Koşullarının bir hükmünü uygulamaması veya bir hükmün diğer tarafça ihlal edilmesi veya bir hükmün uygulanması sırasında diğer tarafça kusurlu davranılması bir feragat teşkil etmez ve sizin ve bizim müteakip olarak söz konusu hükmü uygulamamızı veya söz konusu ihlal veya diğer tarafça hükmün müteakip olarak ihlal edilmesi veya söz konusu hükmün uygulanması sırasında diğer tarafça kusurlu davranması konusunda harekete geçmemizi engellemez.

16) TİCARİ MARKALAR

Bu web sitesinde atıfta bulunulan tüm şirket, ürün veya hizmet isimleri yalnızca tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilirler. Priority Pass ticari markaları, yalnızca izin alınarak ve bizden bir ruhsat alınmış olması kaydıyla kullanılabilir.

17) DEĞİŞİKLİKLER

Bu sayfada değişiklik yapmak suretiyle bu kullanım hükümlerini her zaman gözden geçirebiliriz. Bu sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz ve bağlayıcı olduğu için yapılan değişikliklere dikkat etmeniz beklenmektedir. Bu kullanım koşullarında yer alan bazı hükümlerin yerini sitemizin başka yerlerinde yayınlanan hüküm veya bildirimler alabilir. Bu kullanım hükümlerinde yapılan tüm tadilat veya değişiklik web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

18) GİZLİ BİLGİLER

Açıkça belirtilenler hariç olmak üzere bize gönderilen tüm kişisel olmayan bilgi ve materyallerin gizli olmadığı değerlendirilecektir. Bize kişisel olmayan herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, bu materyalleri veya bilgiyi kullanmak, yeniden üretmek, göstermek, işlemek, değiştirmek, aktarmak, yayınlamak veya dağıtmak için sınırsız, geri çevrilemez, telif ücretsiz, daimi bir lisans vermiş olursunuz ve aynı zamanda bize herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikirler, kavramlar, teknik bilgi ve teknikleri kullanmakta özgür olduğumuzu kabul edersiniz. Bununla birlikte, aşağıdaki haller dışında adınızı yayınlamayacağız veya materyalleri veya diğer bilgileri bize sizin sağladığınızı kamuoyu ile paylaşmayacağız: (a) bize bu yönde bir izin vermiş olmanız ; (b) bir web sitesinin özel bir bölümüne göndermiş olduğunuz materyal veya diğer bilgilerin isminizi taşımak suretiyle yayınlanacağını veya başka türlü kullanılacağını ilk olarak size bildirmemiz veya (c) yasa gereği bunu yapmak durumunda olmamız.

19) ENDİŞELERİNİZ

Sitemizde görünen materyallerle ilgili herhangi bir endişeniz varsa, lütfen datacontroller@prioritypass.com ile iletişime geçin veya Data Controller, Priority Pass, PO Box 815, Haywards Heath, RH16 9LR, Birleşik Krallık adresine yazın.

Sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz