afiş-bulutlar

Kullanım Koşulları

Priority Pass Kullanma Koşulları


1. Bu Kullanım Koşullarında, aşağıdaki sözcük ve ifadeler yanlarında yazılı olan anlamlarda kullanılacaktır:

Müşteri
Programa katılan herhangi bir kişi anlamına gelmektedir.

Dijital Üyelik Kartı
etkinleştirme sonrasında Programdaki Salonların ve Mağazaların çoğuna kartsız erişim sağlayan Priority Pass Kartının dijital versiyonu anlamına gelir.

Dinlenme Salonu/ları
Programa katılan Müşterilere sunulan üçüncü taraf bir havaalanı veya dinlenme salonu sağlayıcısı anlamına gelmektedir.

Erişim Aracı:
Priority Pass Kartı, Dijital Üyelik Kartı, uygun ödeme kartı, QR kodu, barkod veya Priority Pass tarafından zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak yazılı olarak detaylandırılan bu tür diğer erişim biçimleri anlamına gelir.

Satıcı
Programa katılan Müşterilere sunulan yemek, spa ve perakende satış veya Üçüncü Taraf Platformu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı anlamına gelir.

Kaydı Tutan Mağaza:
Program aracılığıyla Dinlenme Salonu ve Mağaza erişimi için Müşteri ödemelerini işlemekten sorumlu, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdaki Priority Pass bağlı kuruluşlarından biri anlamına gelir:

(i) Priority Pass Limited;
(ii) Priority Pass, Inc.;
(iii) Priority Pass (A.P.) Limited;
(iv) Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
(v) Collinson Services India LLP;
(vi) Collinson Peru S.A.C. ve
(vii) Priority Pass (Asia) Pte. Ltd.

Priority Pass
3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, Şirket No. 02728518'e ait Priority Pass Limited anlamına gelir.

Priority Pass Kartı
kabartmalı üyelik kartı veya Dijital Üyelik Kartı veya Priority Pass tarafından zaman zaman tamamen kendi takdirine bağlı olarak yazılı olarak detaylandırılan bu tür diğer erişim biçimleri anlamına gelir.

Program
Müşterinin geçerli bir Erişim Aracı kullanarak Dinlenme Salonlarına ve Mağaza konumlarına erişimini sağlamak için tasarlanmış Priority Pass Limited tarafından sağlanan Priority Pass programı anlamına gelir.

 1. Kullanım Koşulları: Müşteri, Programa katılarak bu Kullanım Koşullarını kabul eder ve onaylar. Bu Kullanım Koşulları Programın satın alınması veya kullanılmasıyla ilgili olarak Müşteriye sağlanan diğer tüm hüküm ve koşullardan üstün gelir. Priority Pass, bu Kullanım Koşullarında herhangi bir değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Müşteri, Priority Pass’ın Kullanım Koşullarını Program web sitesinde ve uygulamada yayınlayarak bildirimde bulunabileceğini ve Programın Müşteri tarafından kullanımının mevcut Kullanım Koşullarının kabulü anlamına geldiğini kabul eder. Müşterilerin, Programı kullanmadan önce bu Kullanım Koşullarını gözden geçirmeleri tavsiye edilir. Kullanım Koşulları, 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerlidir ve bu tarih itibariyle programın kullanımı için geçerli olacaktır.

 2. Koşullar: Bu Kullanım Koşulları, Program ve Dinlenme Salonu ve Mağazaların kullanımıyla ilgili koşulları belirler. Her bir Dinlenme Salonunun veya Mağazanın, Program web sitesi veya uygulamasındaki Dinlenme Salonu ve Mağaza açıklamasında tanımlanan ayrı özel koşulları bulunacaktır. Müşteri, Dinlenme Salonunu veya Mağazayı kullanarak, Dinlenme Salonu veya Mağazanın koşullarını kabul etmiş olur. Müşteri Dinlenme Salonunu veya Mağazayı kullanmadan önce Dinlenme Salonu veya Mağaza koşullarını dikkatle okumalıdır.

 3. Kaydı Tutan Mağaza: Program için Dinlenme Salonu ve Mağaza erişimini sağlayan ana kuruluş şunlardır:

  (i) Avrupa, Orta Doğu ve Afrika içindeki hizmetler için Priority Pass Limited;
  (ii) Kuzey Amerika, ve Latin Amerika (Peru hariç) içindeki hizmetler için Priority Pass, Inc.;
  (iii) Asya Pasifik (Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Tayvan hariç) içindeki hizmetler için Priority Pass (A.P.) Limited;
  (iv) Çin Halk Cumhuriyeti içindeki hizmetler için Collinson (Shanghai) Co. Ltd;
  (v) Hindistan içindeki hizmetler için Collinson Services India LLP;
  (vi) Peru içindeki hizmetler için Collinson Peru S.A.C. ve
  (vii) Priority Pass (Asia) Pte. Tayvan’daki hizmetler için.

  Dinlenme Salonu ve Mağaza ziyaretleri kişi başı ve ziyaret başı ücrete tabidir. Uygulanabilir olduğunda (Program üyelik planına bağlı olarak), refakatçi konuklar tarafından yapılan ziyaretler de dahil olmak üzere bu tür tüm ziyaretler, (i) Priority Pass veya (ii) ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş tarafından (a) Priority Pass veya (b) Müşterinin Program üyeliği ile ilgili olarak ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş tarafından bildirilen oranlar ve koşullar uyarınca Müşterinin ödeme kartından borçlandırılacaktır. Müşterinin birden fazla Program üyeliği olması durumunda, Müşteri, giriş için Dinlenme Salonu veya Mağaza personeline doğru Yararlanma Aracını sunmaktan sorumludur ve ziyaret başına yalnızca bir Program üyeliği kullanabilir. Ödemelerle ilgili sorular, bireysel Dinlenme Salonlarına veya Mağazalara değil, Priority Pass veya ödeme kartı sağlayıcısı veya diğer kuruluşa yönlendirilmelidir.

 4. Belgelendirme: Bir Dinlenme Salonuna veya Mağazaya giriş, kesinlikle Müşterilerin (i) geçerli bir Yararlanma Aracına, (ii) geçerli bir biniş kartına ve (iii) Dinlenme Salonunun veya Mağazanın Müşteriden ve konuklarından isteyebileceği pasaport, nüfus cüzdanı veya ehliyet dahil, herhangi bir ek kimliğe sahip olması koşuluna bağlıdır. Uygun olmayan Erişim Aracı, Erişim Aracının fotoğrafı veya Priority Pass Kart/Dijital Üyelik Kart/ödeme kartının kart numarasının sağlanması, Erişim Aracının yerine geçmeyecektir. Avrupa'daki bazı Dinlenme Salonları ve Mağazalar havalimanının Schengen bölgelerinde bulunur ve bu konumlara erişim sadece Schengen ülkeleri (https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en) arasında seyahat eden Müşterilere sağlanır.

 5. Dinlenme Salonu veya Mağazanın Kullanımı: Bir Dinlenme Salonuna veya Mağazaya girerken Erişim Araçlarını sunarken, personel Erişim Araçlarını elektronik olarak tarayacak veya bir kopyasını alacak ve uygun olduğunda Müşteriye bir “Ziyaret Kaydı” fişi düzenleyebilir veya bir günlük girişi yapabilir. Müşteri, talep edilmesi halinde, Ziyaret Kaydı kuponunu, kart okuyucu ekranını imzalamalı ve/veya uygun olduğu şekilde, erişimi onaylarken, Dinlenme Salonu veya Mağazanın, eğer varsa, konuk sayısını tam olarak yansıttığını, ancak ziyaret başına herhangi bir kişi ücreti göstermediğini elektronik okuyucuyu imzalayarak onaylar. İlgili olduğu durumlarda, Müşteri için ziyaret başına ücret ve herhangi bir misafir için bu ücret, Dinlenme Salonu veya Mağaza tarafından sunulan "Ziyaret Kaydı" kuponuna/günlüğüne dayanacaktır. Müşterinin ziyaretinin elektronik kaydı Müşterinin, Dinlenme Salonuna veya Mağazaya erişimi için geçerli bir kanıt olarak değerlendirilecektir. Konukların, Müşteri ile aynı anda kaydolması ve Dinlenme Salonu veya Mağaza konumuna girmesi gerekir.

 6. Ziyaret Kaydı: Dinlenme Salonu veya Satıcı personeli, uygun olduğu durumlarda, Erişim Araçlarının bir kuponun çıktısı/kayıt girişini yapacaktır ve Müşteri, Ziyaret Kaydı kuponunun/makbuzunun/günlüğün kendi kullanımlarını ve Dinlenme Salonunu ve Satıcıyı kullanırken o esnadaki tüm konukların kullanımlarını doğru şekilde yansıtmasını sağlamaktan sorumludur. Uygun olduğu durumlarda Müşteri, kendisine sunulan ''Ziyaret Kaydı'' kuponunun veya makbuzun Müşteri kopyasını saklamaktan sorumludur. Bir Müşteri, kuponunun/makbuzunun bir kopyasına ihtiyaç duyarsa, Dinlenme Salonuna veya Mağaza konumuna girerken talepte bulunmalıdır. Birden fazla Müşteriyle giriliyorsa, kendi Program üyeliğine sahip olabilecek konuklardan ücret alınmamasını sağlamak her bir Müşterinin sorumluluğundadır. Her Müşterinin personele Yararlanma Aracını göstermesi ve Ziyaret Kayıtlarını ayrı ayrı imzalaması tavsiye edilir. Priority Pass, ziyaret kayıt ekipmanıyla ilgili teknik sorunlar nedeniyle Dinlenme Salonu veya Satıcı tarafından erişimin reddedilmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 7. Yararlanma Aracı: Programdan yararlanmak için Yararlanma Aracı olarak bir ödeme kartı kullanıldığı zaman herhangi bir satış noktası işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Daha sonra Müşterinin Erişim Aracına, eğer geçerliyse ve ödeme kartı sağlayıcısının ve diğer kuruluşun sunduğu avantajların koşullarına göre, bir ücret yansıtılabilir.

 8. Elektronik Cihazlar aracılığıyla Erişim: Bir Müşterinin akıllı telefon, tablet veya diğer cihazlarındaki Yararlanma Aracının kullanılması, Dinlenme Salonu veya Mağaza personelinin cihazı eline alması da dahil olmak üzere, personel tarafından incelenmesini gerektirebilir. Priority Pass, Dinlenme Salonu veya Satıcı konumundaki personel tarafından cihaza verilen herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez.

 9. Ödeme Kartı: Programdaki tüm Dinlenme Salonları ve Mağazalar bir ödeme kartını kabul edemez ve bu konumlar için Müşteri, erişim elde etmek için Öncelikli Geçiş Kartını veya Dijital Üyelik Kartını ibraz etmelidir. Seyahate çıkmadan önce Müşterilere, belirli bir yerin ödeme kartını kabul edip etmediğini ve ziyaretleri sırasında her zaman bir Priority Pass Kartı veya Dijital Üyelik Kartı bulundurmaları gerekip gerekmediğini doğrulamak için Program web sitesini veya uygulamasını kontrol etmeleri önerilir.

 10. Kullanım ve Son Geçerlilik Tarihi: Erişim Araçları devredilemez ve Müşteriler, Erişim Araçlarını yalnızca Müşterinin Öncelikli Geçiş Kartına imza atması veya Dijital Üyelik Kartı hüküm ve koşulları ile son kullanma tarihine kadar ve bu tarih dahil olmak üzere anlaşması üzerine kullanabilir. Yararlanma Aracı adı geçen Müşteri dışında başka hiç kimse tarafından kullanılamaz ve her bir Dinlenme Salonu veya Mağaza konumu ziyareti için yalnızca bir Yararlanma Aracı kullanılabilir. Priority Pass, ödeme kartı sağlayıcısı veya diğer kuruluş, Müşterinin belirli bir dönem içerisinde ve aynı varış ve ayrılış konumunda bir Dinlenme Salonu veya Mağaza konumuna girmek için Erişim Aracını kullanabileceği sefer sayısını sınırlayabilir. Ödeme kartı sağlayıcısı veya diğer kuruluşun bu sınırı koyduğu durumlarda, Müşteri ödeme kartı sağlayıcısı veya diğer kuruluş tarafından bilgilendirilecektir. Priority Pass, ödeme kartı sağlayıcısının veya diğer kuruluşun bu sınırlamayı Müşteriye bildirmemesinden kaynaklanan, Müşterinin maruz kaldığı masraflardan sorumlu olmayacaktır.

 11. Mağaza Ücretleri: Priority Pass, Mağaza tarafından herhangi bir Mağaza ziyareti ilgili olarak yetkilendirilmiş, yetkilendirilmemiş veya yanlış herhangi bir ücretlendirmeden sorumlu tutulamaz.

 12. Çocuklar: Dinlenme Salonu ve Mağaza erişiminin çocuklar için geçerliliği, her bir Dinlenme Salonu veya Mağaza politikasına göre değişiklik gösterir. Müşterinin, Dinlenme Salonu veya Mağazayı kullanmadan önce çocukla ilgili özel hükümler için Program web sitesi ve uygulamasındaki “Oturma Salonu Bulucu” bağlantısında sağlanan Dinlenme Salonu ve Mağaza açıklamasını kontrol etmesi tavsiye edilir. Çocukların Dinlenme Salonuna veya Mağazaya kabul edilip edilmemesi, Dinlenme Salonunun veya Mağazanın takdirindedir.

 13. Davranış Standartları: Dinlenme Salonunun ve Mağaza konumunun kullanılması Müşterinin, konuğun ve çocukların Dinlenme Salonu veya Mağazanın şart ve koşullarına uygun davranması ve giyinmesi koşuluna tabidir ve bu hüküm ve koşullara uymayan kişilerin Dinlenme Salonunu veya Mağaza konumunu terk etmesi istenebilir. Priority Pass, Müşterinin veya konuğunun bu Programın veya Dinlenme Salonu veya Mağazanın hüküm ve koşullarına uymadığı gerekçesiyle Dinlenme Salonuna veya Mağaza konumuna kabul edilmemesi veya kullanımına izin verilmemesi nedeniyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

 14. Tüketim Ücretleri: Ücretsiz alkollü içki verilmesi (yerel yasaların izin verdiği yerlerde) konusunda takdir yetkisi her bir dinlenme salonu işletmecisine ve Mağazaya aittir ve bazı durumlarda sınırlandırılabilir veya mevcut olmayabilir. Bu gibi durumlarda Müşteri, ek tüketim veya premium alkollü içecekler için herhangi bir ücreti doğrudan Dinlenme Salonu işletmecesine veya Mağazaya ödemekten sorumludur. Ayrıntılar için bireysel Dinlenme Salonu veya Mağaza açıklamalarına bakınız.

 15. Telefon ve Wi-Fi: Telefon ve Wi-Fi olanakları her bir Dinlenme Salonu ve Mağaza konumuna göre değişiklik göstermektedir ve Dinlenme Salonunun ve Mağazanın takdirine göre sağlanmaktadır. Ücretsiz telefon olanaklarının kullanımı yalnızca yerel çağrılarla sınırlı olabilir. Tüm diğer hizmetlere ilişkin ücretlerle ilgili takdir yetkisi her bir Dinlenme Salonuna ve Mağazaya aittir ve Müşteri, bunları doğrudan Dinlenme Salonuna veya Mağazaya ödemekle sorumludur.

 16. Uçuş Duyuruları: Dinlenme Salonu ve Mağazaların uçuş bilgilerini duyurma konusunda hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır ve Müşteri, herhangi bir Müşteri ve/veya eşlik eden konukların uçuşlarını kaçırmalarından ötürü Priority Pass’ın herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıptan sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Bundan başka, ziyaret edilecek ülkenin ilgili giriş koşullarını kontrol etme ve yolculuk için doğru seyahat belgelerini bulundurma sorumluluğu Müşteriye aittir.

 17. Programdaki Değişiklikler: Priority Pass, 30 gün önceden bildirimde bulunmak kaydıyla Dinlenme Salonu veya Mağaza ücretlerini veya Programı istediği zaman değiştirebilir. Müşterinin Programı bir ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş aracılığıyla aldığı durumda, herhangi bir değişiklik, Müşteriye bildirmekten sorumlu olan ödeme kartı sağlayıcısına veya diğer kuruluşa bildirilir. Bir müşterinin bir değişikliği kabul etmemesi durumunda, Müşteri ödeme kartı sağlayıcısına veya başka bir kuruluşa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Program üyeliğini sonlandırma hakkına sahip olacaktır. Ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş, Priority Pass’ı bilgilendirmekten sorumludur ve bu fesih konusunda Priority Pass’ı bilgilendirmemesi nedeniyle Müşterinin maruz kaldığı her türlü masraftan sorumlu olacaktır.

 18. Üçüncü Taraf Kuruluşlar: Dinlenme Salonları ve Mağazalar, üçüncü taraf kuruluşlara aittir ve bu kuruluşlar tarafından işletilmektedir. Müşteri ve konuklar, programda yer alan her bir Dinlenme Salonunun veya Satıcının kurallarına ve politikalarına uymalıdır ve Müşteri, bir Dinlenme Salonu veya Satıcı için bir Erişim Araçları hükmünün, erişimi veya sürekli erişimi garanti etmediğini ve kapasite kısıtlamalarına tabi olduğunu kabul eder. Müşteri, Dinlenme Salonu veya Mağazanın herhangi bir Müşteriyi kabul edip etmeme, herhangi bir zamanda girişine izin verilen kişi sayısı, sunulan olanaklar, açılış/kapanış saatleri, Müşterilerin bir Dinlenme Salonunda veya Mağazada geçirebileceği sürenin uzunluğu, dahil edilenlerin dışındaki ücretlerin belirlenmesi veya Dinlenme Salonu ya da Mağaza tarafından istihdam edilen personel sayısı ilgili olarak Priority Pass’ın hiçbir denetimi olmadığını kabul eder. Priority Pass, avantaj ve olanakların tanıtımlarında yer verildiği şekilde sunulmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir; ancak Müşteriler, Priority Pass’ın Müşterinin ziyareti sırasında herhangi bir veya tüm avantaj ve olanakların kullanılabilir durumda olacağı taahhüdünü veya garantisini vermediğini kabul eder.

 19. Müşteri ve Dinlenme Salonu Arasındaki Ödemeler: Geçerli olduğu durumlarda, belirli Dinlenme Salonlarına giriş Müşterinin hakkına ek ödeme gerektirebilir. Bu ek ödeme Dinlenme Salonu tarafından yönetilir ve Priority Pass, Müşteri ile Dinlenme Salonu arasındaki bu işlem nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 20. Ön Rezervasyon: Geçerli olduğu durumlarda, Dinlenme Salonları ilave bir ücret karşılığında ön rezervasyon hizmeti sunabilir. Bu hizmet, Priority Pass veya Dinlenme Salonu tarafından yönetilir. Ön rezervasyon hizmetinin sağlayıcısı, ön rezervasyon sayfasında ve Program web sitesi ile uygulamanın hizmet açıklamasında belirtilir. Kaydı Tutan Mağaza’nın ve ek ücreti tahsil eden tarafın Dinlenme Salonu olduğu durumlarda, Müşteri ile arasında gerçekleşen bu hizmet ve işlemden Dinlenme Salonu sorumludur.  Dinlenme Salonu aracılığıyla gerçekleştirilen ön rezervasyon ve ödeme işlemine dair sorular, Dinlenme Salonu’na iletilmelidir.

  Kaydı Tutan Mağaza’nın ve ek ücreti tahsil eden tarafın Priority Pass olduğu durumlarda, Müşteri ile arasında gerçekleşen bu hizmet ve işlemden Priority Pass sorumludur. Priority Pass aracılığıyla gerçekleştirilen ön rezervasyon ve ödeme işlemine dair sorular, Priority Pass’e iletilmelidir. Ön rezervasyon hizmeti, Müşterinin bu Kullanım Koşulları ve Lounge koşullarının geçerli tüm şartlarına uymasına bağlıdır.


 21. Üçüncü Parti Bağlantıları ve Web Siteleri: Program web sitesi Priority Pass’e ait olmayan veya Priority Pass tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraflara ait web sitelerine, tekliflere veya programlara bağlantılar içerebilir. Priority Pass, bu tür herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden veya Dinlenme Salonu veya Mağazanın kullanımından veya üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir teklifin kullanılmasıyla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Priority Pass, Müşterinin üçüncü taraf web sitelerini, tekliflerini veya programlarını kullanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

 22. Kayıp: Müşteri, duyurusu yapılan avantajların ve olanakların tamamının veya bir kısmının sağlanması veya sağlanmamasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, Müşteriye veya ona eşlik eden herhangi bir konuğa karşı Priority Pass’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Müşteri, Priority Pass’ın bir Dinlenme Salonuna veya Mağazaya Program kapsamında Erişim Aracı ile giriş yapmış herhangi bir kişinin Dinlenme Salonunda veya Mağaza konumunda yaşadığı herhangi bir kayıp veya kişisel yaralanmadan sorumlu olmadığını kabul eder.

 23. Kişisel Eşyalar: Priority Pass, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Müşterinin veya herhangi bir konuğunun Dinlenme Salonunu veya Mağazayı kullanımı veya Programa katılımı sırasında sergilediği davranışlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir ve Müşteriler veya konukları tarafından Dinlenme Salonuna veya Mağazaya getirilen kişisel eşyalardan sorumlu olmayacaktır.

 24. Kaybolan veya Çalınan Erişim Araçları:Kaybolan, çalınan veya hasar gören Erişim Araçları derhal (i) Eriim Araçlarının düzenlendiği Priority Pass ofisine veya (ii) yedek Erişim Araçlarını sağlamaktan sorumlu olacak ödeme kartı sağlayıcısına veya başka bir kuruluşa bildirilmelidir. Değiştirilen herhangi bir Erişim Aracı için bir ücret alınabilir.

 25. Geçersiz Yararlanma Aracı: Bir Müşterinin, geçersiz bir Erişim Aracı kullanarak erişim sağladığı tüm Dinlenme Salonu veya Mağaza, varsa konuklar da dahil olmak üzere, söz konusu Müşteriye fatura edilecektir.

 26. Müşteri Tarafından Gerçekleştirilen İptaller: Bir Müşterinin Programa erişimini veya erişimini sağlayan ödeme kartı sağlayıcısı ya da diğer organizasyonlarla ilişiğini iptal etmesi durumunda, Erişim Aracı bu iptal tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iptal edilecektir. Bir Müşterinin, geçersiz bir Yararlanma Aracı kullanarak erişim sağladığı tüm Dinlenme Salonu veya Mağazalar, varsa konuklar da dahil olmak üzere, söz konusu Müşteriye fatura edilecektir. Programa doğrudan Priority Pass aracılığıyla erişimi olan Müşteriler, tüm iptal konuları için Priority Pass ile iletişime geçmelidir. Programa bir ödeme kartı sağlayıcısı veya başka bir kuruluş aracılığıyla erişen müşteriler, iptalle ilgili tüm konular için ödeme kartı sağlayıcısı veya ilgili kuruluşla iletişime geçmelidir.

 27. İptal ve ödenmemiş ücretler: Priority Pass, müşterinin ödeme kartının iptal edilmesi veya bir hesabın artık Program dahilinde olmayan bir ödeme kartına geçirilmesine bağlı olarak Programa erişimin iptal edilmesi durumunda tahsil edilmemiş tüm ücretlerin tahsili için yasal işleme başvurma hakkını saklı tutar.

 28. Priority Pass ile iptal Priority Pass, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Program üyeliğini iptal etme veya Programı feshetme hakkını saklı tutar. Uygulanabilir olduğu durumlarda, Müşteri tarafından dolandırıcılık veya kötüye kullanım nedeniyle iptalin yapılmamış olması koşuluyla, Program yıllık ücretinin/kayıt ücretinin orantılı bir geri ödemesi yapılacaktır. Priority Pass, bu Kullanım Koşullarını ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir Program üyeliğini ücret iadesi yapmaksızın derhal iptal etme hakkını saklı tutar.

 29. İlk Program üyelikleri için Bekleme Süresi' Doğrudan Priority Pass aracılığıyla ilk kez satın alınan Programın Müşterileri, ilk satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde iptal edilirse ve hizmet Müşteri tarafından tam olarak kullanılmamışsa, Program üyelik ücretlerinin tam iadesine hak kazanacaktır. Bu 14 günlük iptal süresi içinde kullanılan herhangi bir hizmet, Program üyeliğinin 14 günlük iptal süresi dolmadan iptal edilmesini takiben yapılacak tüm iadelerden düşülecektir. Üyeliğin iptali, Erişim Araçları'nın düzenlendiği Öncelikli Geçiş ofisine yazılı olarak veya +44 20 8680 1338 numaralı telefondan talep edilmelidir.

 30. Programın Yenilenmesi: Yenileme şart ve koşulları konusunda takdir yetkisi münhasıran Priority Pass’a aittir.

 31. Otomatik Faturalandırma: Program üyeliği doğrudan Priority Pass'tan satın alındıysa ve kayıt noktasında Müşteri otomatik faturalandırmayı kabul ettiyse, Program üyeliği otomatik olarak yenilenecektir. Müşteri, Program üyeliğini yenilemek istemezse, yenileme tarihinden itibaren 30 gün içinde Erişim Araçlarının düzenlendiği Priority Pass ofisine yazarak Program üyeliğini iptal etmelidir. Müşteri, Program üyeliği için otomatik faturalandırmayı iptal etmek isterse, aktif Program üyeliğinin sona erme tarihinden en az 6 hafta önce bunu yazılı olarak teyit etmelidir.

 32. Standart Faturalama: Program üyeliği doğrudan Priority Pass'tan satın alındıysa ve Müşteri standart faturalandırmayı kabul ettiyse, Müşteri Priority Pass'e Program üyeliğini Program üyeliği sona ermeden önce Program üyeliğini yenilemek istediğini yazılı olarak bildirmezse Program üyeliği sona erecektir.

 33. Ücretler: Priority Pass, Müşteriye 30 gün önceden bildirimde bulunarak Program kapsamında geçerli olan ücretleri artırma hakkını saklı tutar. Bunlar, Program üyeliği, Dinlenme Salonu veya Mağaza ücretlerini içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

 34. Dosyadaki Ödeme Kartı: Her bir Müşterinin üyelik hesabında geçerli ve son kullanım tarihi geçmemiş bir ödeme kartının saklanması zorunludur ve bunun yapılmaması Müşterinin üyeliğinin askıya alınması veya sona erdirilmesi ile sonuçlanabilir. Müşteri, ödeme kartı ayrıntılarını hesap kaydı sırasında sunarak ve üyeliği süresince güncelleyerek veya (geçerliyse) ödeme kartını Dinlenme Salonu veya Mağazada Yararlanma Aracı olarak kullanarak, ödeme kartı ayrıntılarının saklanacağını ve herhangi bir program üyeliği, Dinlenme Salonu veya Mağaza ücretlerini ödeme amacıyla veya geçerliyse herhangi bir hesap doğrulama kontrolü için kullanılacağını kabul eder. Priority Pass, zaman zaman, geçerli düzenlemelere uygun olarak ödemelerin tahsil edilmesi veya hesap doğrulama kontrollerini işlemek için saklanan ödeme kartı üzerinde ilave işlemler veya ödeme kartı doğrulama işlemleri gerçekleştirebilir. Hesap doğrulamanın bir parçası olarak borçlandırılan herhangi bir tutar, Müşterinin ödeme kartı sağlayıcısının doğrulaması üzerine Priority Pass tarafından iptal edilecek/geri ödenecektir. 

 35. Yükseltmeler ve Düşürmeler: Program üyeliği doğrudan Priority Pass'ten satın alındıysa, Programın ilk kez Müşterileri, Müşteri tarafından Dinlenme Salonu veya Mağaza ziyareti yapılmadığı sürece, Program üyeliklerinin başlamasından sonraki 14 gün içinde Priority Pass ile iletişime geçerek Program üyeliklerini yükseltebilir veya düşürebilir. Yenilenen Müşteriler, Program üyeliklerini yalnızca yeni bir Program üyelik döneminin başlangıcında yükseltebilir veya düşürebilir.

 36. Ek Ücretler: Program üyeliği doğrudan Priority Pass'tan satın alındıysa ve Müşterinin ikamet ettiği ülkeye bağlı olarak, 10 GBP / 10 £EUR / 10 USD tutarında bir posta ve işlem ücreti alınabilir. Priority Pass, Müşteri'nin işlem ve ödemelerle ilgili olarak maruz kalabileceği ek ücretlerden veya uluslararası ücretlerden sorumlu değildir.

 37. Tazminat: Müşteri; Müşteri veya herhangi bir konuğun Programı kullanmasından kaynaklı olarak yaralanması veya ölümü veya herhangi bir mülkün hasar görmesi veya imha olmasından ileri gelen tüm sorumluluk, hasar, kayıp, tazminat talebi, dava, yargı kararı, maliyet ve giderlere (makul miktardaki avukat ücretleri dahil) karşı Priority Pass ve yönetim kurulu üyelerini, yetkililerini, çalışanlarını ve iştiraklerini (toplu olarak “tazmin edilen taraflar”), söz konusu tazminatın tazmin edilen tarafların ağır ihmali veya kasıtlı suistimalinden kaynaklanan durumları kapsamaması kaydıyla savunacağını ve tazmin edeceğini kabul eder.

 38. Vergi Yükümlülüğü: Priority Pass, Program üyeliği nedeniyle Müşterinin herhangi bir gelir, kullanım, tüketim vergisi veya diğer vergi yükümlülüklerine ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz. Müşterinin muhasebecisi veya vergi danışmanından daha fazla bilgi alması tavsiye edilir. Program üyeliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan her türlü vergi yükümlülüğünden yalnızca Müşteri sorumludur.

 39. Kişisel Veriler: Müşteri, Programa katılarak, kişisel verilerinin Program web sitesinde bulunan veya istek üzerine 3 More London Riverside, Londra, SE1 2AQ, Birleşik Krallık adresindeki Priority Pass Limited'den temin edilebilen Program gizlilik politikasına uygun olarak kullanılmasına onay vermektedir.

 40. İhtilaflar: Müşteri, Priority Pass’ın Müşteri, Dinlenme Salonları, ödeme kartı sağlayıcıları veya diğer kuruluşlar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf veya iddiadan veya maruz kalınan herhangi bir kayıp, maliyet, zarar veya giderden sorumlu olmadığını kabul eder.

 41. Programa ilişkin Şikayetler: Priority Pass, Müşteri, Dinlenme Salonları veya Mağazalar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf veya iddiadan veya maruz kalınan herhangi bir kayıp, maliyet, zarar veya giderden sorumlu değildir. Müşterinin Programla ilgili herhangi bir endişesi veya şikayeti varsa, Priority Pass ile iletişime geçmelidir. Dinlenme Salonu veya Mağaza konumuna erişim ile ilgili olarak Programdan kaynaklanan veya Programla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm iddialar, sorunlar veya şikayetler Priority Pass ile çözümlenmelidir. Herhangi bir Dinlenme Salonuna veya Mağazaya erişimle ilgili şikayeti olan müşteriler, ilgili Dinlenme Salonuna veya Mağazaya erişim tarihinden itibaren altı ay içinde aşağıdaki kanallardan birini kullanarak şikayette bulunmalıdır

  Aşağıdaki Priority Pass ofislerine telefon edin:
  Birleşik Krallık: +44 (0) 208 680 1338
  Hong Kong: +86 400 120 2464
  ABD / Dallas +1 972 735 0536

  Aşağıdaki adreslere yazabilir:
  Priority Pass
  PO Box 815
  Haywards Heath
  RH16 9LR
  Birleşik Krallık

  E-Posta
  info@prioritypass.com

 42. İzleme: Priority Pass, sürekli olarak Müşterilere verdiği hizmetleri iyileştirmeye çalışmaktadır; bu nedenle de hizmetlerimizi sürdürmek ve iyileştirmek için Müşterilerden gelen telefon çağrılarını izleyebilir. Çağrıların kaydedildiği durumlarda, Müşteri talebini yazılı olarak Priority Pass’a ileterek kendi telefon kayıtlarına ve arama ücretlerine erişebilir.

 43. Yaptırımlar: Müşteri; (i) Müşterinin, ABD hükümeti ambargosuna tabi veya ABD hükümeti tarafından “terörü destekleyen” ülke olarak tanımlanmış herhangi bir ülkede yer almadığını ve (ii) Müşterinin, ABD Hazine Bakanlığının Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi tarafından yayınlanan Özel Olarak Belirlenen Vatandaşlar listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yasaklı Kişiler Listesi dahil olmak üzere, ABD hükümetinin yasaklı veya kısıtlanmış taraflar “takip listesinde” yer almadığını taahhüt ve garanti eder.

 44. Yargı Yetki Bölgesi: Bu Kullanım Koşulları, yerel yasa veya düzenlemelerin izin verdiği ölçüde İngiliz Hukukuna tabi olacak ve bu hukuka uygun olarak yorumlanacaktır ve Priority Pass ve Müşteri, aralarında ortaya çıkabilecek tüm ihtilafların çözümlenmesi için münhasıran İngiliz mahkemelerinin yargı yetkisine başvuracaktır.

 45. Tenfiz Kabiliyeti: Bu Kullanım Koşullarında yer alan ve herhangi bir yetkili makam veya mahkeme tarafından geçersiz veya infazı mümkün değil olarak ilan edilen herhangi bir hüküm, ayrılabilir sayılacak ve bu Kullanım Koşullarındaki diğer hükümleri etkilemeyecektir.

 46. İhtilaf: Bu Kullanım Koşullarının İngilizce dilindeki versiyonu ile herhangi bir versiyonu veya çevirisi arasında bir anlam ihtilafı olursa, İngilizce dilindeki versiyon geçerli olacaktır.


  İndirim Teklifi Özel Koşulları:

  Program üyeliğiniz İndirim Tekliflerine erişim içeriyorsa, 1-47. maddelere ek olarak aşağıdaki özel koşullar geçerli olacaktır:

  İndirim Teklifi
  Mağaza tarafından Müşteriye sunulan ve Mağazanın, Kaydı Tutan Mağaza (Müşteri doğrudan Mağazaya ödeme yapar) olduğu yemek, spa ve perakende teklif indirimleri anlamına gelmektedir; genellikle Mağaza tarafından karşılanan indirimlerdir (nakit indirimi veya % indirimi).

 47. Kaydı Tutan Mağaza: Mağaza, Program aracılığıyla İndirimli Teklifler erişimi sağlayan Kaydı Tutan Mağazadır. Müşteri, İndirim Teklifi kullanımından sonra doğrudan Mağazaya ödeme yapar.

 48. Yararlanma: İndirimli Tekliflerden yalnızca Program web sitesi veya uygulama aracılığıyla yararlanılabilir. İndirimli Teklif, Mağaza tarafından Müşteri ve Mağaza arasındaki işlemin tamamlanmasının ardından uygulanacaktır.

 49. İndirimli Teklif Koşulları: Her bir İndirimli Teklifin kendi spesifik koşulları olacak ve bunlar Program web sitesi veya uygulamada yer alan İndirimli Teklif açıklamasında ana hatlarıyla belirtilecek ve yararlanmadan önce erişilebilir olacaktır. Müşteri indirimli Teklifi kullanarak, İndirimli Teklif koşullarını kabul eder. Lütfen bir İndirimli Tekliften yararlanmadan önce İndirimli Teklif koşullarını dikkatle okuyun.

 50. Yararlanma Aracı: Erişim Aracı, İndirimli Teklif seçildikten sonra oluşturulacak olan uygun bir QR kodu veya alfanümerik kod olacak ve Müşterinin Mağazada İndirimli Teklifi kullanmasını sağlayacaktır.

 51. İndirimli Teklifin Kullanılması: İndirimli Tekliften yararlanmak için Yararlanma Aracının Mağazaya gösterilmesi zorunludur ve Müşterinin Mağaza personeline İndirimli Teklifi kullanma isteğini bildirmesi gerekmektedir. Müşterinin bu Program aracılığıyla İndirimli Teklife erişiminin uygunluğu ve Müşteriye eşlik edebilecek misafir sayısını doğrulamak amacıyla, Erişim Aracı Mağazanın personeli tarafından görsel olarak doğrulanacaktır.

 52. Ek Ücretler: Müşteri, İndirimli Teklife dahil olduğu özellikle belirtilmeyen tüm ilave ücretlerden sorumludur.

 53. Kullanım ve Son Geçerlilik Tarihi: İndirimli Teklif kullanım hakkı devredilemez ve Müşteriler İndirimli Tekliften yalnızca Program web sitesi ve/veya uygulamada gösterilen son geçerlilik tarihi veya İndirimli Teklif koşullarında belirtilen İndirimli Teklif son geçerlilik tarihine kadar yararlanabilir. İndirimli Teklif, Müşteri ve hak sahibi konukları dışındaki herhangi bir kişi tarafından kullanılamaz.

 54. Mağaza Ücretleri: Priority Pass, onaylanmış, onaylanmamış veya yanlış olsun veya olmasın Mağaza tarafından İndirimli Teklifle ilgili olarak çıkarılan herhangi bir ücretten sorumlu değildir.

 55. İhtilaflar: İndirimli Tekliflerden kaynaklanan veya İndirimli Tekliflerle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm tazminat talepleri veya sorunlar Mağaza ile çözümlenmelidir. Herhangi bir İndirim Teklifi ile ilgili şikayeti olan müşteriler, İndirim Teklifinin kullanımından itibaren 30 gün içinde, İndirim Teklifi koşullarında belirtilen şikayet prosedürünü izleyerek Mağazaya şikayette bulunmalıdır.


  Üçüncü Taraf Platformuna Özgü Koşullar:

  Program üyeliğiniz Üçüncü Taraf Platformu aracılığıyla hizmetlere erişimi içeriyorsa, 1-56. maddelere ek olarak aşağıdaki özel koşullar geçerli olacaktır:

  Üçüncü Taraf Platformu
  Müşterilerin, Program Müşterileri olmaları nedeniyle ücretsiz veya indirimli hizmetlerden yararlandığı, bir Mağaza tarafından yapılan veya işletilen bir üçüncü taraf web sitesi, beyaz etiketli/yeniden markalanmış web sitesi veya mobil uygulama demektir.


 56. Kaydı Tutan Mağaza: Mağaza, Program Müşterisinin Üçüncü Taraf Platformu aracılığıyla eriştiği indirimli hizmetlerin kullanımı için Kaydı Tutan Mağazadır.

 57. Yararlanma: Müşteri Üçüncü Taraf Platforma (i) Program web sitesi veya uygulama veya (ii) Priority Pass’in Müşteriye sağladığı bir elektronik bağlantı aracılığıyla erişebilir. 

 58. Üçüncü Taraf Platformu Koşulları: Her bir Mağazanın kendi hizmetine özgü Müşterinin uymak zorunda olduğu şart ve koşulları vardır. Müşteri Üçüncü Taraf Platformu kullanarak Mağaza şartlarını kabul eder. Üçüncü Taraf Platformu hizmetlerini kullanmadan önce lütfen Mağaza şartlarını dikkatle okuyun. Program şartları ve Mağaza şartları arasında bir uyuşmazlık bulunması halinde, Program şartları geçerlidir.

 59. Yararlanma aracı Üçüncü Taraf Platformunda yararlanılan hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Müşteriler, ödemenin ardından, geçerliyse, Program web sitesinde veya uygulamada bulunan bir bağlantıya erişerek Üçüncü Taraf Platformunda hizmetleri kullanabilir. Müşteri Program web sitesinden ayrılarak Üçüncü Taraf Platformuna yönlendirilebilir.

 60. Üçüncü Taraf Platformu Kullanımı: Hizmet Müşteri tarafından kullanıldıktan sonra, Müşteri doğrudan Üçüncü Taraf Platforma erişecektir.

 61. Ek Ücretler: Üçüncü Taraf Platformu aracılığıyla erişilen hizmetler Program üyeliğinin bir sonucu olarak ücretsiz veya indirimli olabilir. Müşteri, uygulama içi satın alımlar ve eklentiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Müşteri’nin Program üyeliğine dahil olduğu özellikle belirtilmeyen ilave ücretlerden sorumludur.

 62. Kullanım ve Son Geçerlilik Tarihi: Üçüncü Taraf Platformu aracılığıyla yararlanılan hizmetler aktarılamaz ve Müşteri bu hizmetleri yalnızca, (i) Üçüncü Taraf Platformunda gösterilen son kullanım tarihine, (ii) Program üyeliğinin bitiş tarihine veya (iii) Program şartları veya Mağaza şartlarında belirtilen hizmetlerin son tarihine kadar kullanabilir. Üçüncü Taraf Platformu aracılığıyla sunulan hizmetler Müşteri veya geçerliyse, hak sahibi konukları dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılamaz.

 63. Mağaza Ücretleri: Priority Pass, izin verilmiş, verilmemiş veya yanlış olsun veya olmasın Mağaza tarafından Üçüncü Taraf Platformlarla ilgili olarak çıkarılan herhangi bir ücretten sorumlu değildir.

 64. Değişiklikler: Priority Pass, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu tür bir değişiklik bildiriminde bulunarak Üçüncü Taraf Platformları aracılığıyla hizmetlere erişim teklifini geri çekebilir veya değiştirebilir.

 65. İhtilaflar: Üçüncü Taraf Platformlar aracılığıyla yararlanılan hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir iddia veya sorun Mağaza tarafından ele alınmalıdır. Üçüncü Taraf Platformla ilgili şikayetleri olan Müşteriler, Üçüncü Taraf Platformda özetlenen prosedürü takip ederek Mağazaya şikayette bulunmalıdır.