Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Priority Pass


1. In deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de betekenissen zoals hieronder omschreven:

Klant
betekent elke persoon die deelneemt aan het Programma.

Digitale ledenkaart
betekent de digitale versie van de Priority Pass-kaart die na activatie kaartvrije toegang biedt bij de meeste lounges en verkopers binnen het programma.

Lounge(s)
betekent een derde partij leverancier van luchthaven- of reislounges die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.

Toegangsmiddel
betekent Priority Pass-kaart, digitale ledenkaart, in aanmerking komende betaalkaart, QR-code, barcode of een andere vorm van toegang zoals van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken schriftelijk beschreven door Priority Pass.

Verkoper
betekent een derde partij leverancier van diensten, waaronder maar niet beperkt tot dineren, spa en retail, die beschikbaar zijn voor klanten van het programma.

Erkende verkoper
betekent de organisatie die verantwoordelijk is voor het verwerken van de betalingen van de klanten. Priority Pass Limited is de erkende verkoper voor toegang tot een lounge via het programma.

Priority Pass
betekent Priority Pass Limited of Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk, ondernemingsnr. 08792537.

Priority Pass-kaart
Priority Pass-kaart betekent de lidmaatschapskaart of digitale ledenkaart of een andere vorm van toegang zoals van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken schriftelijk beschreven door Priority Pass.

Programma
Programma betekent het lidmaatschap van het Priority Pass-programma dat wordt geleverd door Priority Pass Limited om klanten toegang tot lounge en verkooplocaties te bieden met behulp van een Priority Pass-kaart.

 1. Gebruiksvoorwaarden: De klant erkent dat door gebruik te maken van het programma de klant akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en deze accepteert. Deze gebruiksvoorwaarden prevaleren bij strijdigheden met andere voorwaarden die de klant heeft ontvangen met betrekking tot aankoop via, of het gebruik van, het programma.  Priority Pass behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te kunnen brengen aan deze gebruiksvoorwaarden.  De klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass hieromtrent kan berichten door de gebruiksvoorwaarden op de website van Priority Pass of in de app bekend te maken en dat het gebruik van het programma door klant gezien kan worden als acceptatie van met de huidige gebruiksvoorwaarden. Er wordt klanten geadviseerd om deze gebruiksvoorwaarden te raadplegen voordat ze het programma gebruiken. Gebruiksvoorwaarden gelden met ingang van 14 september 2021 en zijn van toepassing op het gebruik van het programma vanaf dat moment.

 2. Voorwaarden: Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden met betrekking tot het programma en gebruik van loungetoegang of bezoek aan verkooplocaties. Elke lounge en verkooplocatie heeft zijn eigen specifieke voorwaarden, deze zijn te vinden in de beschrijving van de lounge of verkooplocatie op de website of de app van het programma. Door gebruik te maken van de lounge of de verkooplocatie accepteert de klant de voorwaarden van de lounge of verkoper. Lees de voorwaarden van de lounge of verkoper nauwkeurig vóór u gebruik maakt van de lounge of verkooplocatie.

 3. Erkende verkoper:Bezoeken aan een lounge of verkooplocatie zijn onderhevig aan een toegangsprijs per bezoek, per persoon. Indien van toepassing (afhankelijk van het programma-lidmaatschap) worden al dit soort bezoeken, waaronder die van begeleidende gasten, in rekening gebracht op de betaalkaart van klant door (i) Priority Pass of (ii) de kaartverstrekker volgens de tarieven en voorwaarden vermeld door (a) Priority Pass of (b) de kaartverstrekker aan klant in overeenstemming met zijn/haar Priority Pass-lidmaatschap. Als de klant lid is van meerdere programma’s, is het de verantwoordelijkheid van de klant om het juiste toegangsmiddel te verstrekken om toegang te krijgen tot de lounge of verkooplocatie. De klant mag slechts één van deze lidmaatschappen gebruiken per bezoek. Alle vragen omtrent betalingen moeten worden gericht aan Priority Pass of de verstrekker van de betaalkaart en niet aan de individuele lounge of verkooplocatie.

 4. Documentatie: Toegang tot een lounge of verkooplocatie is strikt onder de voorwaarde dat de klant (i) een geldig toegangsmiddel heeft, (ii) een geldige instapkaart en (iii) een aanvullend identificatiemiddel heeft dat de lounge of verkooplocatie kan vragen van de klanten en hun gasten, zoals paspoort, nationale identiteitskaart of rijbewijs. Niet in aanmerking komende betaalkaarten, foto’s van toegangsmiddelen of verstrekking van het kaartnummer van Priority Pass-kaart/digitale ledenkaart/betaalkaart worden niet geaccepteerd als vervanging van de Priority Pass-kaart of digitale ledenkaart of in aanmerking komende betaalkaart. Sommige lounges en verkopers in Europa bevinden zich binnen aangewezen Schengen-gedeeltes van de luchthaven. Dit betekent dat toegang tot deze locaties alleen mogelijk is wanneer klanten reizen tussen Schengen-landen (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/index_en.htm).

 5. Gebruik van de lounge of verkooplocatie: Op vertoon van het toegangsmiddel bij het betreden van de lounge of verkooplocatie, zal het personeel deze elektronisch scannen of een afdruk van het toegangsmiddel maken en een 'bezoekersbon' aan klant, waar van toepassing, verstrekken of een logboekvermelding maken. Op verzoek moet de klant een bezoekersbon tekenen of bevestigen door te tekenen op het scherm van de elektronische kaartlezer, zoals van toepassing, dat de lounge of verkoper het exacte aantal gasten weergegeven heeft, indien van toepassing, bij het bevestigen van de toegang maar er geen kosten per bezoek per persoon worden weergegeven. De kosten per bezoek voor de klant, indien relevant, en die van eventuele gasten zullen gebaseerd worden op de bezoekersbon/de logboekvermelding die ingediend wordt door de lounge-exploitant of verkooplocatie. De elektronische registratie van het bezoek van de klant wordt als een geldig bewijs beschouwd dat de klant de lounge of verkooplocatie heeft bezocht. Gasten moeten worden geregistreerd en gaan de lounge of verkooplocatie op hetzelfde moment binnen als de klant.

 6. Bezoekersbon: Het personeel van de lounge of verkooplocatie zal, in voorkomende gevallen, een afdruk van de voucher/logboekvermelding van het toegangsmiddel maken en de klant is er verantwoordelijk voor dat de bezoekersbon/het ontvangstbewijs/de logboekvermelding zijn/haar eigen gebruik en dat van eventuele gasten op het moment van gebruik van de lounge of verkoper juist weergeeft. Indien van toepassing is de klant verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de "bezoekersbon" of het ontvangstbewijs dat hij/zij ontvangt. Als een klant een kopie van de voucher/het ontvangstbewijs nodig heeft, moet de klant hierom verzoeken op het moment hij/zij de lounge of verkooplocatie binnengaat. Bij binnenkomst van meerdere klanten is iedere klant ervoor verantwoordelijk te zorgen dat hij/zij geen kosten voor gasten die zelf lid zijn van Priority Pass in rekening gebracht krijgt. Wij adviseren dat iedere klant zijn/haar toegangsmiddel toont aan het personeel en zijn/haar bezoekersbon zelf ondertekent. Priority Pass is niet aansprakelijk voor enige vorm van weigering tot toegang door lounge of verkoper in verband met technische problemen van bezoekregistratie-apparatuur.

 7. Toegangsmiddel: Wanneer een betaalkaart wordt gebruikt als toegangsmiddel voor het programma, vindt er geen verkooptransactie plaats. Er kan op een later tijdstip een bedrag in rekening worden gebracht op het toegangsmiddel van klant, indien van toepassing en in overeenstemming met de voorwaarden van de aanbieding van een betaalkaartverstrekker.

 8. Toegang via elektronisch apparaat: Bij gebruik van de digitale ledenkaart op een smartphone, tablet of ander apparaat van de klant, kan inspectie van de digitale lidmaatschapskaart door een van de personeelsleden van de lounge of verkooplocatie nodig zijn, en daarbij kan ook hanteren van het apparaat door het personeel nodig zijn. Priority Pass accepteert geen aansprakelijkheid voor door een personeelslid van de lounge of verkooplocatie toegebrachte schade aan het apparaat.

 9. Betaalkaart: Niet alle lounges en verkooplocaties binnen het programma zijn in staat een betaalkaart te accepteren en bij deze locaties moet de klant de fysieke Priority Pass-kaart of Digitale ledenkaart tonen om toegang te krijgen. Klanten worden geadviseerd om de Priority Pass-website of app vooraf te raadplegen om te kijken of een locatie de betaalkaart accepteert en zij dienen altijd in staat te zijn om een Priority Pass-kaart of Digitale ledenkaart te laten zien bij hun bezoek aan een lounge.

 10. Vooraf reserveren: Indien van toepassing kunnen lounges een reserveringsservice aanbieden tegen bijkomende kosten. Dit wordt niet geregeld door Priority Pass maar door de exploitant van de lounge. Alle vragen en opmerkingen hieromtrent moeten worden direct aan de lounge worden gericht.

 11. Gebruik en vervaldatum: Het toegangsmiddel is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen het toegangsmiddel gebruiken met handtekening van de klant op de Priority Pass-kaart of in overeenkomst met de algemene voorwaarden van de digitale ledenkaart en tot en met de vervaldatum. Het toegangsmiddel mag niet worden gebruikt door iemand anders dan de genoemde klant en slechts een toegangsmiddel mag worden gebruikt voor elk bezoek aan een lounge of verkooplocatie.

 12. Toeslagen verkoper: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor heffingen die de verkoper oplegt in verband met een bezoek aan de verkooplocatie, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 13. Kinderen: Toegang tot de lounge voor kinderen wordt bepaald door het beleid van iedere specifieke lounge. Klanten worden geadviseerd de omschrijving van de lounge te bekijken in de Loungezoeker-link voor kindspecifieke voorwaarden voor zij gebruik maken van de lounge. Toegang van kinderen is naar eigen goeddunken van de betreffende lounge.

 14. Gedragsnormen: Toegang tot lounge en verkooplocatie is toegestaan voor klanten en eventuele gasten (inclusief kinderen) die zich gedragen en kleden in overeenstemming met de voorwaarden van de lounge of verkooplocatie. Iedereen die zich niet houdt aan die voorwaarden kan verzocht worden de faciliteiten te verlaten. Priority Pass is niet aansprakelijk voor geleden verlies indien klant en eventuele gasten toegang wordt geweigerd tot een lounge of verkooplocatie, of het gebruik hiervan, omdat klant en/of gasten de voorwaarden niet naleven. Priority Pass is niet aansprakelijk voor geleden verlies indien de klant en eventuele gasten toegang wordt geweigerd tot een lounge of verkooplocatie, of het gebruik hiervan, omdat de klant en/of gasten de voorwaarden van dit programma of de lounge of verkooplocatie niet naleven. Klanten wordt geadviseerd om de website van de lounge of verkooplocatie te raadplegen voor meer informatie. Over het algemeen hanteren de lounges het kledingvoorschrift smart-casual en behouden zich het recht voor om toegang te weigeren op basis van ongepaste kleding. Bepaalde kledingstukken zijn niet toegestaan, zoals (maar niet beperkt tot): sportkleding, mouwloze hemden voor mannen, shirts van voetbal-/rugbyteams, trainingspakken, kleding met aanstootgevende slogans of patronen, honkbalpetjes, tourshirts, verkleedkleding, (zichtbare) krulspelden.

 15. Medewerkers uit de reisbranche: Mensen die op luchthavens, bij luchtvaartmaatschappijen of andere organisaties uit de reisbranche werken die met tickets tegen gereduceerde tarieven reizen komen mogelijk niet in aanmerking voor toegang tot programma. Priority Pass behoudt zich het recht voor het lidmaatschap tot het programma voor mensen die in dienst zijn van of een contract hebben met een luchtvaartmaatschappij, luchthaven of een overheidsinstelling met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen of luchthavenbeveiliging, te weigeren.

 16. Kosten voor consumpties: Het verstrekken van gratis alcoholische drankjes, waar wettelijk toegestaan, is naar het oordeel van elke lounge of verkooplocatie en kan in sommige gevallen beperkt of niet beschikbaar zijn. In dergelijke gevallen is de klant verantwoordelijk voor het direct betalen van eventuele kosten van additionele consumpties of premium alcoholische consumpties aan het personeel van de lounge of de verkooplocatie (raadpleeg de beschrijvingen op de individuele lounges of verkooplocaties voor meer details hierover).

 17. Telefoon en Wi-Fi: Telefoon- en Wi-Fi-faciliteiten (waar beschikbaar) variëren van lounge tot lounge en worden verstrekt naar goeddunken van de lounge-exploitant. Gratis gebruik van telefoonfaciliteiten is normaal gesproken beperkt tot lokale gesprekken. Kosten voor andere loungefaciliteiten zijn ter beoordeling van elke lounge-exploitant en de klant is verantwoordelijk voor de rechtstreekse betaling ervan aan de lounge.

 18. Vluchtaankondigingen: Lounges en verkooplocaties zijn niet verplicht vluchten aan te kondigen en de klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig direct of indirect verlies dat voortkomt uit het feit dat de klant en/of gast(en) hun vlucht(en) missen. Verder is de klant verantwoordelijk voor het controleren van relevante toegangsvereisten voor ieder land dat wordt bezocht en voor het hebben van de correcte reisdocumenten voor de reis.

 19. Kosten voor het programma: Priority Pass kan de kosten voor de lounge of verkooplocatie op elk moment wijzigen door 30 dagen van tevoren een kennisgeving te sturen over een dergelijke wijziging. Wanneer de klant het programma ontvangt via een betaalkaartverstrekker of andere organisatie, worden alle wijzigingen aan lounges of verkopers gecommuniceerd aan de betaalkaartverstrekker, die verantwoordelijk is voor het op de hoogte stellen van klant. In het geval dat een klant de wijzigingen in de kosten voor lounges of verkooplocaties of het programma niet accepteert, heeft de klant het recht om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen via schriftelijke kennisgeving 30 dagen vooraf, rechtstreeks aan Priority Pass of aan de betaalkaartverstrekker of organisatie. De betaalkaartverstrekker of organisatie is dan verantwoordelijk voor het informeren van Priority Pass en is aansprakelijk voor de kosten die de klant maakt als gevolg van het mislukken van het informeren van Priority Pass over de beëindiging.

 20. Derde partijen: Lounges en verkopers zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door derde partijen. De klant en eventuele gasten moeten zich houden aan de regels en het beleid van elke deelnemende lounge of verkooplocatie en de klant accepteert dat het verstrekken van een toegangsmiddel voor een lounge of verkooplocatie geen constante toegang garandeert en dat dit onderhevig is aan capaciteitsbeperkingen. De klant aanvaardt dat Priority Pass geen controle heeft over de beslissing van de lounge of verkooplocatie om een klant al dan niet toe te laten, het aantal mensen dat op een bepaalde tijd in een lounge wordt toegelaten, de aangeboden faciliteiten, de openings-/sluitingstijden, de tijd die klanten in de lounge of verkooplocatie mogen doorbrengen en eventuele kosten die betaald moeten worden bovenop of naast die kosten die in de bezoeken aan de lounge of verkooplocatie zijn inbegrepen, of op het personeel. Priority Pass zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de voordelen en faciliteiten beschikbaar zijn zoals geadverteerd, maar de klant aanvaardt dat Priority Pass niet garandeert, noch op welke manier dan ook garantie geeft dat alle of enige voordelen en faciliteiten beschikbaar zullen zijn op het moment van het bezoek van klant.

 21. Links en websites van derde partijen: De Priority Pass-website kan links bevatten naar websites, aanbiedingen of programma's die aangeboden worden door of eigendom zijn van derden die geen onderdeel uitmaken of beheerd worden door Priority Pass. Priority Pass accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of met betrekking tot het gebruikmaken van lounge(s) of van aanbiedingen door derden. Priority Pass is niet aansprakelijk voor verlies of schade die eventueel voortkomt uit het gebruik door de klant van websites, aanbiedingen of programma's van derden.

 22. Verlies: De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig direct of indirect verlies van de klant of zijn/haar gast(en), dat voorkomt uit het leveren of niet leveren (geheel of gedeeltelijk) van de geadverteerde voordelen en faciliteiten. De klant accepteert dat Priority Pass niet aansprakelijk is voor enig verlies of persoonlijk letsel geleden in een lounge of verkooplocatie door iemand die daar binnen is gegaan met een toegangsmiddel.

 23. Persoonlijke bezittingen: Voor zover de wet dit toelaat accepteert Priority Pass geen verantwoordelijkheid voor de acties van de klant bij gebruikmaking van toegang tot de lounge of verkooplocatie of deelname aan het programma en is het niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen die worden meegenomen in de lounge of op de verkooplocatie door klanten of hun gasten.

 24. Verloren of gestolen toegangsmiddel: Verloren, gestolen of beschadigde toegangsmiddelen moeten onmiddellijk gemeld worden aan (i) het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel werd uitgegeven of (ii) aan de betaalkaartverstrekker of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het verstrekken van een vervangend toegangsmiddel. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor een vervangend toegangsmiddel.

 25. Ongeldig toegangsmiddel: Elke toegang tot een lounge of verkoper gebruikt door een klant met behulp van een ongeldig toegangsmiddel, inclusief die van eventuele gasten, wordt in rekening gebracht aan de klant.

 26. Annulering door klant: Indien de klant de toegang tot het programma, of de relatie met de betaalkaartverstrekker of andere organisatie waardoor toegang is verstrekt, beëindigt, worden de toegangsmiddelen geannuleerd op de dag dat de beëindiging van kracht is. Klanten die direct toegang hebben tot programma via Priority Pass moeten contact opnemen met Priority Pass voor alle zaken met betrekking tot annulering. Klanten die toegang hebben tot het programma via een betaalkaartverstrekker of andere organisatie, dienen voor alle annuleringskwesties contact op te nemen met de betaalkaartverstrekker of andere organisatie.

 27. Annulering en openstaande toeslagen: Wanneer toegang tot het programma is ingetrokken in verband met het annuleren van de betaalkaart van klant of het overzetten van een account naar een betaalkaart die niet langer deelneemt aan het programma, behoudt Priority Pass het recht voor om juridische activiteiten te ontplooien om openstaande kosten terug te krijgen.

 28. Annulering door Priority Pass: Priority Pass behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving een Priority Pass-lidmaatschap in te trekken of het Priority Pass-programma te beëindigen. Indien van toepassing wordt een proportionele teruggave van de jaarlijkse kosten/inschrijvingskosten beschikbaar gemaakt op voorwaarde dat de intrekking niet gedaan is in verband met fraude of misbruik door de klant. Priority Pass behoudt het recht voor om direct ieder lidmaatschap te beëindigen, zonder teruggave, wanneer dit lidmaatschap een schending van deze gebruiksvoorwaarden blijkt.

 29. 'Afkoelperiode' voor nieuwe lidmaatschappen: Nieuwe klanten van programma die direct bij Priority Pass hebben gekocht, hebben recht op een volledige terugbetaling van de lidmaatschapskosten als zij binnen 14 dagen na de aankoop annuleren en zij nog geen gebruik hebben gemaakt van de service. Alle services die tijdens deze 14 dagen bedenktijd worden gemaakt, worden afgetrokken van de terugbetaling bij annulering van het lidmaatschap voor de bedenktijd van 14 dagen is afgelopen. Annulering van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden, gericht aan het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel uitgegeven is, of per telefoon op +44 20 8680 1338.

 30. Hernieuwing van het programma: Verlengingsvoorwaarden worden alleen door Priority Pass beoordeeld.

 31. Automatisch betalen: Als lidmaatschap direct is aangekocht via Priority Pass en wanneer op het moment van inschrijven de klant akkoord gaat met automatisch betalen, wordt het lidmaatschap van het programma automatisch hernieuwd. Als de klant het lidmaatschap niet wil hernieuwen, moet klant zijn/haar lidmaatschap binnen 30 dagen na de hernieuwingsdatum schriftelijk opzeggen bij het Priority Pass-kantoor waar het toegangsmiddel is uitgegeven. Als de klant het automatisch betalen voor het lidmaatschap wil annuleren, moeten zij dit ten minste 6 weken voor de vervaldatum van hun actieve lidmaatschap schriftelijk bevestigen.

 32. Standaard facturatie: Indien het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en de klant heeft ingestemd met standaard-facturatie zal het programmalidmaatschap vervallen indien klant vóór het einde van het lidmaatschap Priority Pass niet schriftelijk informeert dat hij/zij het lidmaatschap wil verlengen.

 33. Kosten: Priority Pass behoudt zich het recht voor om toepasselijke kosten onder programma te verhogen na voorafgaande kennisgeving aan de klant van 30 dagen. Deze kosten kunnen zijn, maar niet beperkt tot, lidmaatschap van programma, lounge- of verkooplocatiekosten.

 34. Bewaarde betaalkaarten: Door het aanleveren van betaalkaartgegevens door accountregistratie of gebruik van de betaalkaart als betaalmiddel bij de lounge of verkoper (indien van toepassing), gaat klant ermee akkoord dat de betaalkaartgegevens worden bewaard en gebruikt voor betaling van het lidmaatschap van het programma, lounge- of verkoperstarieven of voor het verwerken van accountverificatiecontroles, indien van toepassing. Priority Pass kan, van tijd tot tijd, aanvullende verificatietransacties of betaalkaartauthenticaties uitvoeren op de bewaarde betaalkaarten voor het onderhouden van toepasselijke autorisatie voor het in rekening brengen van kosten of het verwerken van accountverificatiecontroles in overeenstemming met van toepassing zijnde regelgeving. Ieder bedrag dat wordt afgeschreven wordt bij verificatie door betaalkaartverstrekker van klant geannuleerd/terugbetaald door Priority Pass. 

 35. Upgrades en downgrades: Als het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht, kunnen nieuwe klanten van het programma hun lidmaatschap upgraden of downgraden door contact op te nemen met Priority Pass binnen 14 dagen na aanvang van hun lidmaatschap, op voorwaarde dat er geen bezoeken aan lounges of verkooplocaties door de klant hebben plaatsgevonden. Hernieuwende klanten kunnen hun lidmaatschap alleen upgraden of downgraden aan het begin van een nieuwe lidmaatschapsperiode.

 36. Extra kosten: Als het lidmaatschap direct bij Priority Pass is gekocht en afhankelijk van het land van verblijf van de klant, kunnen verzend- en afhandelingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van GBP £ 10 / EUR € 10 / USD $ 10. Priority Pass is niet verantwoordelijk voor aanvullende kosten of internationale toeslagen die de klant moet betalen in verband met transacties en betalingen.

 37. Vrijwaring: De klant gaat ermee akkoord dat hij/zij Priority Pass en haar directeuren, managers, medewerkers, vertegenwoordigers en dochterondernemingen (samen ’de gevrijwaarde partijen’) vrijwaart van en iedere gevrijwaarde partij vrijstelt van alle aansprakelijkheid, schade, verlies, claims, vervolgingen, vonnissen en kosten (inclusief redelijke juridische kosten) voor letsel of overlijden van een persoon of schade aan of vernietiging van een eigendom dat voortvloeit uit het gebruik van het programma door klant of een van zijn/haar gasten, met uitzondering dat zo’n vrijstelling niet geldt voor handelingen van grove nalatigheid of moedwillig misdragen van de gevrijwaarde partijen.

 38. Belastingverplichting: Priority Pass doet geen uitspraken met betrekking tot het inkomen, gebruik, accijnzen of andere belastingverplichtingen van klanten als gevolg van hun Priority Pass-lidmaatschap. Klanten wordt geadviseerd hun boekhouder of belastingadviseur te raadplegen voor meer informatie. De klant alleen is verantwoordelijk voor eventuele fiscale aansprakelijkheid als gevolg van het Priority Pass-lidmaatschap.

 39. Persoonsgegevens: Door deelname aan het programma gaat de klant ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van het programma, beschikbaar op de programmawebsite of op schriftelijk verzoek aan Priority Pass Limited gevestigd aan Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Londen, EC3A 7BU, Verenigd Koninkrijk.

 40. Geschillen: Klant gaat ermee akkoord dat Priority Pass niet verantwoordelijk is voor enige geschillen of claims die kunnen ontstaan tussen de klant, lounges of betaalkaartvertrekkers, noch voor enig verlies, kosten, schade of gemaakte of verschuldigde kosten.

 41. Klachten over het programma: Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige disputen of claims die kunnen ontstaan tussen de klant en/of lounges of verkopers, noch voor enig verlies, kosten, schade of kosten. Als de klant vragen of klachten heeft over het programma moet hij/zij contact opnemen met Priority Pass. Alle claims, kwesties en klachten die veroorzaakt worden door of in verband met het programma met betrekking tot bezoeken aan lounges of verkooplocaties, moeten door Priority Pass worden behandeld, binnen zes maanden na het betreffende bezoek aan de lounge of verkooplocatie. Priority Pass zal trachten een vraag van de klant te beantwoorden binnen vijf werkdagen na ontvangst. Als Priority Pass niet in staat is om binnen vijf werkdagen antwoord te geven op uw klacht, dan stuurt Priority Pass een ontvangstbevestiging om klant op de hoogte te houden van de voortgang die Priority Pass maakt. Om een klacht in te dienen kan de klant:

 42. Ombudsman: Indien een klant niet tevreden is met de service en afhandeling van disputen door Priority Pass, kan hij/zij contact opnemen met de Retail Ombudsman op het onderstaande adres:

  CDRL Consumer Dispute Resolution Ltd
  12-14 Walker Avenue
  Stratford Office Village
  Wolverton Mill
  Milton Keynes
  MK12 5TW
  Engeland
  Verenigd Koninkrijk

  Telefoonnummer: 0203 540 8063

  Website: www.cdrl.org.uk

 43. Controle: Priority Pass probeert constant de geleverde diensten aan klanten te verbeteren, daarom controleren wij zo nu en dan telefoongesprekken van klanten om onze diensten te onderhouden en verbeteren. Klanten hebben toegang tot hun opnames en telefoonkosten (indien van toepassing) na schriftelijk verzoek aan het Priority Pass-kantoor waar de Priority Pass-kaart werd verstrekt.

 44. Sancties: De klant garandeert dat (i) de klant niet gevestigd is in een land met een embargo van de Amerikaanse overheid of dat wordt gezien als een land dat "terroristen ondersteunt" door de Amerikaanse overheid en (ii) dat de klant niet voorkomt op een "watchlist" met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid, inclusief de Specially Designated Nationals-lijst die wordt gepubliceerd door de Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse Treasury of Denied Persons-lijst van het U.S. Department of Commerce.

 45. Jurisdictie: Voor zover dit door de plaatselijke wet- of regelgeving toegelaten is, is op deze gebruiksvoorwaarden het Engelse recht van toepassing en onderwerpen zowel Priority Pass als klant zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken voor het beslechten van uit de gebruiksvoorwaarden voortkomende geschillen.

 46. Uitvoerbaarheid: Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde autoriteit of rechtbank als nietig of onuitvoerbaar wordt beoordeeld, dan wordt die bepaling niet bestaand geacht en zal deze verder geen invloed hebben op de rest van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

 47. Conflict: Als er een betekeningsconflict is tussen de Engelse versie van deze gebruiksvoorwaarden of een andere versie of vertaling van de gebruiksvoorwaarden, heeft de Engelse versie voorrang.

 48. Specifieke voorwaarden Kortingsaanbieding:

  Als kortingsaanbiedingen onderdeel uitmaken van uw lidmaatschap, zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing, in aanvulling op de clausules 1-48:

  Kortingsaanbieding betekent diner-, spa- en winkelaanbiedingen, doorgaans gekenmerkt door een korting aangeboden door een ondernemer aan de klant, waar de ondernemer de erkende ondernemer is (klant betaalt de ondernemer direct); over het algemeen door de ondernemer gefinancierde kortingen (vaste of %-korting).

 49. Erkende verkoper: Verkoper is de erkende verkoper voor kortingsaanbiedingen via dit programma. De klant betaalt de verkoper direct na gebruik van de kortingsaanbieding.

 50. Toegang: Kortingsaanbiedingen zijn alleen te openen via de website of de app van het programma. De kortingsaanbieding wordt toegepast door de verkoper bij het afronden van de transactie tussen de klant en de verkoper.

 51. Voorwaarden kortingsaanbiedingen: Elke kortingsaanbieding heeft zijn eigen specifieke voorwaarden welke worden omschreven in de omschrijving van de kortingsaanbieding en is via de website of app toegankelijk voordat een aanbieding wordt gekocht. Door het aanmaken van een kortingsaanbieding accepteert klant de voorwaarden van de kortingsaanbieding. Lees de voorwaarden voor de kortingsaanbieding nauwkeurig voordat u een kortingsaanbieding opent.

 52. Toegangsmiddel: Het toegangsmiddel is een hiervoor in aanmerking komende QR-code of alfanumerieke code die wordt gegenereerd na het selecteren van een kortingsaanbieding en waardoor de klant in staat is de kortingsaanbieding bij de verkoper te gebruiken.

 53. Gebruik van een kortingsaanbieding: Voor toegang tot de kortingsaanbiedingen moet een toegangsmiddel worden getoond aan de verkoper en moet de klant het personeel informeren dat hij/zij gebruikwil maken van de kortingsaanbieding. Het toegangsmiddel wordt visueel geverifieerd door de medewerkers van de verkoper om te controleren of de klant gerechtigd is de kortingsaanbieding die via programma is geleverd, te gebruiken. Bovendien wordt gecontroleerd hoeveel gasten de klant mogen begeleiden.

 54. Extra kosten: De klant is verantwoordelijk voor eventuele extra kosten en welke niet zijn omschreven als inbegrepen in de kortingsaanbieding.

 55. Gebruik en vervaldatum: Gebruik van de kortingsaanbieding is niet overdraagbaar en klanten mogen alleen de kortingsaanbieding gebruiken tot de vervaldatum zoals weergegeven op de website en/of in de app, of tot de vervaldatum van de kortingsaanbieding zoals weergegeven in de voorwaarden van de kortingsaanbieding. De kortingsaanbieding mag alleen worden gebruikt door de in aanmerking komende klant en zijn/haar toegestane gasten.

 56. Toeslagen verkoper:Priority Pass is niet verantwoordelijk voor enige toeslagen gemaakt door de verkoper met betrekking tot enige kortingsaanbieding, ongeacht of deze geautoriseerd, ongeautoriseerd of incorrect zijn.

 57. Geschillen: Alle claims of problemen die voortkomen uit of in verband met het programma met betrekking tot kortingsaanbiedingen moeten worden afgehandeld met de verkoper. Klanten die klachten hebben met betrekking tot een kortingsaanbieding, moeten binnen 30 dagen na gebruik van de kortingsaanbieding een klacht indienen bij de verkoper. Hiervoor moet de klachtenprocedure zoals beschreven in de voorwaarden voor kortingsaanbiedingen worden gevolgd.