NNY

南阳姜营机场 (Nanyang Jiangying)

南阳 (Nanyang), 中国 (China)
China Southern First Class Lounge

下载应用程式

让 PRIORITY PASS 应用程式丰富您的机场体验

下载改良版应用程式,助您搜寻和进入贵宾室、穿梭机场各处、及管理您的账户等。