XUZ

Xuzhou Guanyin

徐州 (Xuzhou), China
Terminal 1
Terminal 2

下载应用程式

让 PRIORITY PASS 应用程式丰富您的机场体验

下载改良版应用程式,助您搜寻和进入贵宾室、穿梭机场各处、及管理您的账户等。