banner-clouds

Klant uit Californië
Privacywet

1. Welkom

Deze verklaring is alleen van toepassing voor personen ("u") die in de staat Californië wonen. Deze verklaring is in overeenstemming met de California Customer Privacy Act 2018 ("CCPA").

De CCPA vereist van ons inwoners van Californië bepaalde informatie te verstrekken. Een uitgebreid overzicht van hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken is te vinden in onze privacyverklaring, met deze aparte verklaring voldoen wij aan de vereisten van de CCPA. Deze verklaring bevat de volgende vier secties:

 • Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.
 • Uw CCPA-rechten
 • De CCPA-categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en de bronnen
 • De CCPA-categorieën van persoonlijke gegevens die we delen voor "zakelijke doeleinden"

2. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens NIET

De CCPA vereist van ons dat wij openbaar maken of wij uw persoonlijke gegevens verkopen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

3. Uw CCPA-rechten

Onder de CCPA hebben inwoners van Californië ook rechten met betrekking tot openbaarmaking, toegang en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn niet absoluut en zijn onderhevig aan bepaalde uitzonderingen. Wij kunnen bijvoorbeeld niet specifieke delen van de persoonlijke gegevens openbaar maken of toegang hiertoe toestaan als de openbaarmaking of toegang een bepaald risiconiveau voor de veiligheid van de persoonlijke gegevens, uw account bij ons of de veiligheid van de zakelijke netwerksystemen zou vertegenwoordigen. 

Als u een verzoek indient voor het uitoefenen van uw consumentenrecht, zoals het verkrijgen van een data-export of het verwijderen van uw gegevens, zullen wij binnen een redelijke termijn reageren. Wij informeren u niet later dan 10 dagen na het indienen van het verzoek over de ontvangst en zullen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst hieraan voldoen. Als we meer tijd nodig hebben (max. 45 dagen) zullen wij u schriftelijk informeren omtrent de reden en de verlengingsperiode.

Als wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek, zullen wij onze redenen uitleggen.

We brengen geen tarief voor de verwerking van of reactie op uw verzoek in rekening, behalve wanneer het buitensporig, repeterend of kennelijk ongegrond is. Als wij bepalen dat er voor een verzoek een tarief moet worden betaald, informeren wij u waarom wij deze beslissing hebben genomen en bieden u een kostenraming voor we aan uw verzoek voldoen.

1. Uw recht om informatie op te vragen

U heeft het recht te verzoeken dat wij aan u openbaar maken alles uit de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van uw verzoek

 1. De categorieën van persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld,
 2. De categorieën van bronnen waaruit wij uw persoonlijke gegevens hebben verzameld,
 3. Het zakelijke of commerciële doeleinde waartoe de gegevens waren verzameld,
 4. De categorieën van derde partijen met wie we persoonlijke gegevens hebben gedeeld, en
 5. De specifieke persoonlijke informatie die we over u bewaren. Houd er rekening mee dat we slechts twee keer per 12 maanden verplicht zijn om een verzoek tot openbaarmaking en toegang van een consument te vervullen. U kunt zo’n verzoek indienen door een e-mail te sturen naar (de beheerder) of contact op te nemen met klantenservice (beheerder).

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen identificerende informatie aan te leveren om uw identiteit te verifiëren.

2. Uw recht om verkopen te weigeren

Onder de Californische wetgeving hebben Californische consumenten het recht het verkopen van hun persoonlijke gegevens te weigeren. Onder de Californische wetgeving valt onder de definitie "verkopen" het delen van persoonlijke gegevens met een derde partij in ruil voor alles van waarde (geld of anderszins). WIJ verkopen uw persoonlijke gegevens NIET.

3. Uw recht op berichtgeving

Onder de CCPA kan een bedrijf zoals wij geen nieuwe categorieën van persoonlijke gegevens verzamelen of deze op een wezenlijk andere manier gebruiken zonder u eerst op de hoogte te brengen.

4. Non-discriminatie voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten

Inwoners van Californië hebben het recht om niet gediscrimineerd te worden als zij hun rechten uitoefenen. De CCPA verbiedt bedrijven u te discrimineren als u uw rechten uitoefent onder de wet. Zulke discriminatie kan omvatten: het weigeren van services, het in rekening brengen van andere prijzen of tarieven voor services, het bieden van een ander kwaliteitsniveau van services of suggereren dat u een ander kwaliteitsniveau van goederen of services ontvangt als gevolg van het uitoefenen van uw rechten.

5. Uw recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld of die we bewaren met betrekking tot uw gebruik van onze service verwijderen, onderhevig aan bepaalde uitzonderingen zoals vastgelegd in Californische wetgeving. Wij ondernemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Wij bewaren bepaalde gegevens (bijv. persoonlijke gegevens met betrekking tot betalingen of klantenservicekwesties) wanneer we dit nodig hebben en het recht daartoe hebben, zoals voor juridische en boekhoudkundige doeleinden. We bewaren ook gegevens om onze rechten uit te oefenen, te verdedigen of tot stand te brengen. Bij het vervullen van een geldig verwijderingsverzoek zullen wij er ook naar streven onze serviceproviders opdracht te geven uw persoonlijke gegevens uit hun bestanden te verwijderen. U kunt zo’n verzoek indienen door het sturen van een e-mail naar Data.protection@prioritypass.com of door de bellen met de Klantenservice.

4. De CCPA-categorieën van persoonlijke gegevens die we verzamelen en de bronnen

Onze privacyverklaring beschrijft de informatie die we verzamelen en hun bronnen. Deze verklaring organiseert die informatie omtrent de categorieën van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in de CCPA.

CCPA-categorieën

Type persoonlijke gegevens

Bronnen

Categorie A – Identificatiemiddelen
omvat persoonlijke gegevens zoals echte naam, alias,
postadres, uniek persoonlijk identificatiemiddel, online identificatiemiddel,
Internet Protocol-adres, e-maladres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere gelijksoortige identificatiemiddelen.

E-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer,
lidmaatschapsnummers, inloggegevens, beveiligingsantwoord,
IP-adres, identificatie apparaat

u, bijv. als u uw interesse registreert of zich aanmeldt voor het gebruik van onze services of ons uw marketingvoorkeur laat weten.
onze klanten of mogelijke klanten die ons uw persoonlijke gegevens sturen om ons in staat te stellen u toegang te geven tot onze services of om met u te communiceren. 
Bedrijven binnen de Collinson Group die ons ondersteuning met de services die wij u aanbieden,

Categorie B - Persoonlijke informatie zoals beschreven in Cal. Civ. Code §1798.80(e)
Deze categorie omvat persoonlijke gegevens zoals naam, handtekening, BSN, fysieke eigenschappen of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of identiteitsbewijsnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, dienstverband, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, betaalkaartnummer, of enige andere financiële informatie, medische informatie of ziektekostenverzekeringsinformatie.

naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, creditcard- of betaalkaartnummer, U bijv. als u zich registreert of aanmeldt om onze services te gebruiken

Category D - Commerciële informatie

Service waar u toegang tot krijgt en die u koopt, informatie over uw lidmaatschap bij ons, marketingvoorkeur, u, bijv. als u uw interesse registreert of zich aanmeldt voor het gebruik van onze services of ons uw marketingvoorkeur laat weten. 

onze klanten of mogelijke klanten die ons uw persoonlijke gegevens sturen om ons in staat te stellen u toegang te geven tot onze services of om met u te communiceren.
Bedrijven binnen de Collinson Group die ons ondersteunen met de services die wij u aanbieden. 

Category F - Internetgegevens of gegevens van andere elektronische netwerkactiviteit

Browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over uw interactie met onze website, applicatie of advertentie, verkeersinformatie, IP-adres, tijd van toegang, datum van toegang, locatie, identificatie apparaat.
Zie onze cookieverklaring
Uw apparaten, bijv. als u verbinding maakt met onze website, of onze website gebruikt. 

Via cookies die we gebruiken op onze websites om onze website veilig te houden en om u persoonlijke ervaringen te bieden.

Category G - Geolocatiegegevens
Fysieke locatie of bewegingen.

Locatiegegevens van uw mobiele apparaat (bijv. lengte- en breedtegraad). Uw mobiele apparaten, bijv. wanneer uw mobiele apparaat is ingeschakeld en wij uw locatiegegevens ontvangen om u te informeren over luchthavenervaringen in uw buurt.

5. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

De tabel verklaart de wettelijke basis waar wij vanuit kunnen gaan om uw persoonlijke gegevens te verwerken

Waar we uw informatie voor gebruiken:
Om u toegang te kunnen verlenen tot onze website en onze mobiele app.
Om onze relatie met u als gebruiker van de website te onderhouden, waaronder u berichten over wijzigingen op onze websites en van de services die we aanbieden.
Om u informatie te verstrekken waar u om heeft gevraagd, inclusief maar niet beperkt tot, aanbiedingen, documentatie over diensten, brochures en reactie op aanvragen.
Om te reageren op aanvragen van u met betrekking tot onze producten en diensten.
Om u informatie te verstrekken over bepaalde andere goederen en diensten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor u.
Om u gerichte elektronische communicatie te sturen over onze services voor marketingdoeleinden. 
Om marketingcommunicatie over onze services per post aan u te sturen.
Om feedback van u te ontvangen over onze services
Om een betere klantervaring te bieden en uw advertentiebehoeften te begrijpen. 
Om klantenservices te bieden
Om het bedrijf en u te beschermen tegen fraude

6. De CCPA-categorieën van persoonlijke gegevens die we delen voor zakelijke doeleinden

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen zoals omschreven in sectie 4 met de volgende categorieën van derde partijen voor zakelijke doeleinden zoals gedefinieerd onder de CCPA, om ons te ondersteunen in de services die wij u bieden zoals uitgelegd in sectie 5.

Bedrijven waarmee wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen zijn:

 • Leveranciers van IT-diensten, gegevensverwijderingsdiensten en gegevensopslagdiensten.
 • Bedrijven binnen de Collinson Group die handelen als onze verwerker, om ons te helpen onze services aan u te leveren, bijv. onze klantenservice om uw verzoeken te verwerken.
 • Onze providers, AWS, die onze websites hosten
 • Lounges of verkopers die u bezoekt, als onderdeel van uw programmavoordelen, zodat zij uw bezoek kunnen vastleggen en administreren.
 • We delen uw persoonlijke gegevens ook met leveranciers van betaaldiensten en data-analyse.
 • Bedrijven binnen de Collinson Group om u services of producten te leveren, daar waar we uw toestemming hebben.
 • Andere derde partijen buiten de Collinson Group om u services of producten te leveren, daar waar we uw toestemming hebben.
 • Waar de service een voordeel is van uw betaalkaart en wij daarom handelen als een verwerker voor de verstrekkers, kunnen de verstrekkers als beheerders ons de opdracht geven uw persoonlijke gegevens te delen met hun/onze partners of klanten die gezamenlijke marketingservices leveren


Om u en ons te beschermen tegen fraude, om witwassen van geld tegen te gaan en onze website te beschermen tegen illegaal gebruik, delen we uw persoonlijke gegevens met fraudepreventiebureau’s, betaalserviceproviders,
banken, financiële instellingen en gelijksoortige derde partijen voor de controle van uw identiteit en het monitoren van uw gedrag op onze website.  Deze aanvullende serviceproviders zijn beheerders en hebben hun verplichtingen om uw gegevens te beschermen en beveiligen onder de CCPA.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen met handhavingsinstanties en wettelijke instanties indien vereist door de wet onder de volgende omstandigheden:

We kunnen uw gegevens delen met uw verstrekkers:

 • Om te voldoen aan een verzoek om informatie van een overheidsinstantie zoals handhaving (politie) of andere openbare autoriteiten;
 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken;
 • Om te voldoen aan een juridisch onderzoek; en
 • De vaststelling, uitvoering of verdediging van een juridische claim (inclusief in overeenstemming met een onderzoek of aanvraag door een competente regelgevende autoriteit).Wanneer wij beheerders zijn en contractuele verplichtingen hebben om uw gegevens te delen met verstrekkers.
 • Waar wij handelen als verwerker voor verstrekkers, kunnen de verstrekkers als beheerders opdracht geven uw gegevens met hen te delen.


Er zijn andere omstandigheden waaronder wij uw persoonlijke gegevens delen:

 • De Collinson Group kan al uw persoonlijke gegevens overdragen aan een derde partij als de operator van de website wijzigt, of als er een verkoop is van (een deel) van het bedrijf of zijn bedrijfsmiddelen of als we failliet gaan, in surséance van betaling raken of andere controlewijzigingen ondergaan. In het geval een van deze overdrachten plaatsvindt, ontvangt de partij die de gegevens verkrijgt de rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met rechtbanken, handhavings- en overheidsinstanties en andere derde partijen indien vereist door wet, dagvaarding, een bevel van een regelgevende autoriteit of als het anderszins noodzakelijk is om te voldoen aan juridische vereisten of om onze rechten of eigendom of die van derde partijen te beschermen.


Geolocatie

Als u onze app opent of gebruikt op uw mobiele apparaat en we hebben uw toestemming, gebruiken we de locatiegegevens van uw mobiele apparaat (bijv. lengtegraad en breedtegraad) om u een lijst met luchthavenervaringen in uw buurt te laten zien.

Als u ervoor gekozen heeft ons geen toegang te geven tot uw locatiegegevens, kunt u nog steeds te app gebruiken maar ontvangt u geen berichten over luchthavenervaringen bij u in de buurt.

We gebruiken ook de ‘locatie achtergrond’ van uw mobiele apparaat om u berichten te sturen over onze luchthavenervaringen in uw buurt, zoals onzecontactloze bestelopties, ready2order. Als u ‘locatie achtergrond’ ingeschakeld heeft, zal onze app ons regelmatig informeren over de locatie van uw apparaat, zelfs als u niet direct interactie heeft met de app. 

Uw locatiegegevens worden alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen gepseudonimiseerde klant-ID wordt gedeeld met Google Analytics en Mixpanel. Ga voor meer informatie over locatiegegevens naar Apple’s Location Services & Privacy-pagina voor iOS en Google’s Hoe gebruikt het locatie-informatie-pagina voor Android.

 • Persoonlijk in lijn met toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en deze privacyverklaring.


Aanvullende serviceproviders: Om u en ons te helpen beschermen tegen fraude, om geld witwassen tegen te gaan en onze website te beschermen tegen illegaal gebruik delen wij uw persoonlijke gegevens. We kunnen links hebben naar andere sites die onze partners of klanten promoten. Lees hun privacyverklaringen op hun websites om te ontdekken hoe zij persoonlijke gegevens verwerken. Deze privacyverklaring dekt niet hun gebruik van persoonlijke gegevens.

7. Contactgegevens

Wij zijn Priority Pass, onderdeel van een groep bedrijven (de "Collinson Group"), eigendom van Collinson Group Limited. Onze bedrijfsgegevens zijn 3 More London Riverside, Londen SE1 2AQ met bedrijfsnummer 02728518.

De Collinson Group heeft een Group Data Protection Officer ("DPO") benoemd. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of u wilt weten hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u per post contact opnemen met de DPO of het Data Protection Team via The Data Protection Officer, 3 More London Riverside, Londen, SE1 2AQ of per e-mail via data.protection@collinsongroup.com

8. Updates aan de privacyverklaring

Wij beoordelen onze privacyverklaring regelmatig en maken nieuwe versies beschikbaar op de privacypagina van onze website. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 19 maart 2021.